hren

PREDSTAVLJANJE PLANIRANOG
Iako su mnogi, vidjevši na dnevnom redu ovotjedne sjednice Gradskog vijeća točku o naknadi za razvoj, pokazali bojazan da će cijena vode u Kaštelima ponovno rasti, razloga za strah nema, jer cijena vode neće se mijenjati, a o naknadi za razvoj vijećnici su raspravljali kako bi se zbog regulative EU, novom odlukom utvrdilo da je ista, osim za projekt Eko Kaštelanski zaljev namijenjena i projektima aglomeracije Kaštela – Trogir.

A o naknadi za razvoj te projektima aglomeracije vijećnicima je na sjednici Gradskog vijeća govorio direktor Vodovoda i kanalizacije Tomislav Šuta.

- Radi se o projektima aglomeracije Kaštela – Trogir, vrijednim 1,15 milijardi kuna za koja smo dobili potrebna odobrenja, a još čekamo odobrenje iz Bruxellesa, budući da se radi o projektima velike vrijednosti. Provedeno je prethodne savjetovanje, a u ovom trenutku pokrenuti su postupci javne nabave.
Što Kaštela ovim projektima dobivaju u vodoopskrbi ? Kaštela i Trogir, a uglavnom Kaštela, dobivaju 59,6 km javne vodoopskrbe, rekonstrukciju 65 km postojeće javne vodoopskrbe, izgradnju četiri crpne stanice, izgradnju dvije vodospreme te 1640 priprema za kućne priključke.
Što se tiče odvodnje, bit će izgrađeno 215 novih kanalizacijskih korektora, rekonstruirano 4 km kanalizacijskih kolektora, izgrađeno 6 km tlačnih cjevovoda, 640 incidentnih preljeva, 13 crpnih stanica te izvedba 8613 priprema za kućne priključke.
U tijeku je i postupak javne nabave za pročistač u Divuljama, koji za sada ima mehaničku obradu, a sljedeći korak je pročistač 2. stupnja, odnosno za biološku obradu - naveo je Šuta veći dio onoga što projekti aglomeracije Kaštela – Trogir donose.

Tema radova na vodoopskrbi i kanlizaciji u Kaštelima bila je zanimljiva većem broju vijećnika, koji su iskoristili priliku za direktoru VIK-a uputiti cijeli niz pitanja pa su tako Željan Jurlin, Filip Plećaš, Doris Grgurin, Matko Kuzmanić i Goran Samardžić, između ostalog, postavili pitanja kada će naknada za razvoj biti ukinuta, u što se troši naknada za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koja se također plaća na računima za vodu, što se radi na smanjenju gubitaka vode i nezakonitog korištenja vode, zbog čega su pojedina područja isključena iz aglomeracija iako njihovi stanovnici plaćaju naknadu za razvoj, koje se metode koriste prilikom izrade planiranja projekata te potrebnih financijskih sredstava i druga.

- Naknada za razvoj bit će ukinuta kada se projekti dovrše, a rok za dovršetak navedenih projekata je kraj 2023. godine. Dio predviđenog bit će gotov i tijekom 2020. i 2021. godine, pa će dio stanovnika vodu i kanalizaciju dobiti i ranije.
Često se govori kako Kaštelani imaju račune za vodu među najvećima u Hrvatskoj, no to nije točno, U usporedbi s brojnim gradovima i općinama imamo jednu od jefinijih cijena vode.
Točno je da je postotak gubitaka vode u mreži značajan, a VIK poduzima sve aktivnosti na promjeni takvog stanja. Pri tome naglašavam da smo osnovali i poseban odjel za otkrivanje kvarova, dijagnostike te utvrđivanje neovlaštene potrošnje. Na ovu temu mogu reći da su iz Hrvatskih voda najavili kako će za nekiliko godina gubici vode regulirati račune za potrošnju vode – dio je iz Šutinih odgovora.

Direktor VIK-a obećao je utvrditi zbog čega su neka područja u Kaštelima, poput Brižina, isključena iz projekta aglomeracije, a situaciju da i oni, poput ostalih Kaštelana, plaćaju naknadu za razvoj, komentirao je činjenicom da je ta naknada solidarna.

- Planiranje projekata, utvrđivanje rokova te financijskih sredstava uglavnom se radi prema Studiji izvodljivosti i ekonomskoj prihvatljivosti investicija. Isto tako provodi se analiza tržišta te prethodna savjetovanja, pri čemu gospodarski subjekti kažu činjenice o opravdanosti cijena  - objasnio je Šuta postupak planiranja vijećnicima od kojih su pojedinci ustvrdili kako su rokovi i cijene, koji su bitne sastavnice ugovora, često pogrešno planirani.

O naknadi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koja se naplaćuje kroz račune za vodu, Šuta je kazao kako se ta sredstva troše u potpunosti namjenski, no, zbog nedostatka podataka,  nije mogao odgovor potkrijepiti konkretnim brojkama.
Vijećnik Ivan Gotovac, iako je na samom početku naglašeno da cijena vode neće rasti, više puta je spočitao diektoru VIK-a rast cijene vode. Isto tako Gotovca je zanimalo zašto se cisterne s otpadnim vodama iz septičkih jama ne prazne u Divuljama umjesto na Stupama, što bi po njegovom mišljenju, smanjilo cijenu te usluge. Direktor Šuta odgovorio mu je kako su na Divuljama stvoreni uvjeti za pražnjenje cisterni te kako će ta praksa uskoro započeti.
Ostale vijećnike ova tema nije zanimala, iako su nedavni događaji pokazali da je pražnjenje cisterni u Divuljama upitno za kvalitetu života i turističke ponude na tom području.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij