hren

TEMATSKA SJEDNICA
Kako bi se gradski vijećnici pobliže upoznali s razlozima, zadacima i rezultatima trećih izmjena Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Kaštela, u petak je održana prva tematska sjednica Gradskog vijeća Kaštela, na kojoj je radni nacrt izmjena predstavio izrađivač izmjena, Gojko Berlengi.

U samom uvodu sjednice vijećnicima i gostima pozdravne riječi uputili su gradonačelnik Denis Ivanović, predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić te pročelnik za urbanizam Boris Škara, koji je sve upoznao o tijeku odluka o izmjenama i tijeku samih izmjena, izradi strateške studije, kao i činjenici da nakon ove sjednice slijedi konačan nacrt prijedloga Plana te javni uvid i daljnji zakonski postupci.

- Izmjene PPU i GUP za cilj imaju usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju, usklađivanje s županijskim prostornim planom, izmjene urbanističkih uvjeta u zonama turističke namjene, donošenje uvjeta rekonstrukcije građevina u tim zonama, planiranje sanacije i urbane izmjene na području bivšeg Jugovinila, integraciju UPU-ova u GUP,  čime se pojednostavljuje prostorno planiranje – dio je ciljeva koje je u izlaganju naveo Berlengi.

Izmjene će tako utvrditi i planirati  područja poljoprivrednih gospodarstava, odnosno sedam zona i uvjete u tim zonama, novo građevno područje naselja Plano, prenamjenu iz turističke u mješovitu zonu područja u Divuljama, koridor gradske željeznice, izmjene infrastrukturnih sustava, poput energetike, vjetroelektrana, solarne energije i slično, prometnu mrežu, zelene i javne površine iz UPU-a, ukidanje luke u Kaštel Kambelovcu i ucrtavanje luke u Kaštel Lukšiću, posebnu luku na području Divulja, područja urbanog stambenog susjedstva srednje gustoće na područjima pretežito neizgrađenih cjelina, prenamjenu iz turističke u turističko-poslovnu zonu područja bivšeg Jugovinila i drugo.
Najviše izlaganja odnosilo se upravo na zonu bivšeg Jugovinila za koju je Berlengi kazao da je od značaja za cijelu urbanu aglomeraciju.

- Radi se o području najznačajnije intervencije urbane preobrazbe na području grada Kaštela, a i šire, a radi se o 250 tisuća metara četvornih površine. Zadatak je s jedne strane sanirati prostore preostalih napuštenih pogona kemijske industrije, prije svega područja gdje je deponirana otpadna šljaka. Program, u smislu sadržaja ove zone temelji se na razvojnim interesima grada Kaštela pa čak i potrebi nekakvih funkcija koje se tiču cijele urbane aglomeracije – kazao je Berlengi.

Na ovoj se sjednici čulo i kako će zona Jugovinila sa svojom poslovnom zonom, uredima i slično, domom za starije, objektima i sadržajima za zdravstveni, sportski i kongresni turizam, šetnicama, zelenom zonom za sport i rekreaciju te nautičkom lukom, osim urbanizacije donijeti i cijeli niz javnih koristi, poput 2,5 tisuća radnih mjesta te godišnji poreze, prireze, naknade za koncesiju i komunalnu naknadu u ukupnom iznosu od 62 milijuna kuna godišnje.

Na sjednici su još izlagali prof. Ante Kuzmanić, dr.sc. Nenad Mikulić i dr.sc. Vladimir Lokner, a vijećnici, Željan Jurlin, Zoran Bonacin i Meri Škopljanac Gagić,  su postavili tek nekoliko pitanja i to vezanih uglavnom uz područje Jugovinila, poput sanacije šljake i prometne povezanosti tog područja, dok je Josip Berket postavio pitanje o potrebi ukidanja sportske luke u Kaštel Kambelovcu.

Ako je suditi prema nezainteresiranosti vijećnika za postavljanja konkretnih pitanja, moglo bi se zaključiti kako ove izmjene GUP-a i PPU-a neće naići na neodobravanje među njima pri glasanju o istima, kada dođu na red, no je li to baš tako ostaje za vidjeti.
Bilo je zanimljivo da je na sjednici najviše pitanja, i to vezanih uz zaštitu okoliša i postojeću šljaku na području bivšeg Jugovinila, pokušala postaviti ekologinja Ivna Bućan koja je kao gost stigla na sjednicu. Međutim, predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić nekoliko puta joj je pokušao objasniti kako je ovo sjednica Gradskog vijeća na kojoj pitanja mogu postavljati samo vijećnici, a kako će ona i svi ostali zainteresirani, svoje primjedbe moći dati tijekom javnog uvida i javne rasprave.

Foto: Ante Majić (PGK)


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij