hren

Pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, raspisala je Javni natječaj za više radnih mjesta u tom upravnom odjelu.                                    

Traže se:
1. Voditelj pododsjeka 2 za komunalno redarstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
Posebni uvjeti za prijam u službu:
- sveučilišni ili stručni prvostupnik društvene ili tehničke struke
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
- važeća vozačka dozvola za upravljanje vozilom B kategorije

2. Referent - komunalni redar - 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
Posebni uvjeti za prijam u službu:
- srednja stručna sprema društvene ili tehničke struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- državni stručni ispit
-  poznavanje rada na računalu
- važeća vozačka dozvola za upravljanje vozilom B kategorije

3. Viši stručni suradnik za komunalnu naknadu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
Posebni uvjeti za prijam u službu:
- magistar ili stručni specijalist društvene, tehničke ili biotehničke struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

Uvjet magistra ili stručnog specijaliste, odnosno  sveučilišnog ili stručnog prvostupnika  ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku odnosno višu stručnu spremu odgovarajuće struke.
Na javni natječaj se može prijaviti i kandidat  koji nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da, ukoliko bude primljen u službu,  ispit položi u zakonskom roku.

Prijave na javni natječaj s prilozima podnose se u zatvorenom obliku u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Kaštela, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, s naznakom: "Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)- ne otvarati”, poštom ili neposredno u pisarnicu  Grada Kaštela.                                                                                                        

Javni natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 128/17 od dana 21. prosinca 2017.    

Javni natječaj u cijelosti pogledajte OVDJE
Obavijest i upute kandidatima pogledajte OVDJE


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij