hren

Grad Kaštela je podnio prijavu na natječaj za projekt opremanja kompostane u sklopu programa LIFE 2015 Enviromental and Resource Efficiency project application.
Nositelj projekta je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“.

LIFE Projektom – Kompost za Dalmaciju želi se postići implementacija integriranog gospodarenja biootpadom u južnoj Hrvatskoj, odnosno Dalmaciji.

Projekt ima za specifični cilj uvesti koncept „Od biootpada do komposta“ u ciljanim područjima:

  • Grad Split
  • Grad Kaštela
  • Grad Knin
  • Općina Sali na Dugom otoku
  • Općina Lastovo na Lastovu.

Ukupna vrijednost projekta je 2.456.180,00 Eura od čega se 60% financira iz projekta Life a 20% od strane FZOEU-a. Ostatak sredstava pokriva se od strane partnera.

Aktivnosti projekta usredotočene su na uvođenje odvojenog prikupljanja biootpada, s ciljem njegova kompostiranja te proizvodnje kvalitetnog komposta koji će se koristiti u lokalnim zajednicama kao prihrana tlu.

Različite aktivnosti usmjerene su  ka podizanju svijesti javnosti među ciljanim skupinama na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Kroz projekt će biti izrađen praktični benchmarking alat za lokalnu upravu koji će se koristiti kao smjernica za druge lokalne zajednice u njihovoj provedbi sličnih koncepata. Također, identificirati će se pitanja vezana uz relevantno zakonodavstvo kao i zakonske i tehničke propozicije uspješnog prevladavanja prepreka u upravljanju biootpadom.

S obzirom na prethodno opisane aktivnosti, glavni očekivani ishod projekta je povećanje količine odvojeno prikupljenog biootpada iz domaćinstva u 5 odabranih područja
(gradovi Split, Kaštela, Knin te općine Sali na Dugom otoku te Lastovo).
Projektom će biti obuhvaćeno više od 10.000 domaćinstava.

Projektni tim će uspješno spojiti stručnost i operacijske mogućnosti svih partnera uključenih u konkretne aktivnosti usmjerene na provedbu održivog upravljanja biootpadom u demonstracijskim lokacijama. Provedba predloženih aktivnosti uz aerobnu obradu prikupljenog biootpada imat će kao rezultat i smanjenje količine otpada odloženog na odlagališta. Projekt će promovirati tehnologije za okolišno odgovorno upravljanje biootpadom, omogućiti proizvodnju komposta te doprinijeti jačanju svijesti i povjerenja javnosti u tehnologije kao i u upotrebu komposta dobivenog iz komunalnog otpada iz domaćinstava.

Projektom će se:

  • Uspješno odvojeno prikupiti 15.000 t biootpada kroz provedbu 5 sustava odvojenog prikupljanja biootpada,
  • Izgraditi 4 kompostane (Grad Kaštela, Grad Knin, Općina Lastovo, Općina Sali) i upotreba 7.000 tona kvalitetnog komposta,
  • Certificirati proizvedeni kompost i njegova lokalna upotreba,

Partneri:

1) E.S.P.E.R. SRL – istraživačka organizacija specijalizirana za planiranje  i provođenje  projekata gospodarenja otpadom iz Torina,
2)Grad Kaštela,
3) Grad Split,
4) Komunalac d.o.o. Lastovo,
5) Ekološka udruga Krka Knin,
6)MULIĆ d.o.o Sali ,
7)Čistoća d.o.o Split,
8)Čistoća i zelenilo Knin d.o.o.

Rezultati natječaja se očekuju u siječnju 2016. g. kada će se znati jeli projekt odobren ili ne.

Izvor: Kastela.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij