hren

18. REDOVNA SJEDNICA GV
Ovog četvrtka, 26. studenog, s početkom  12 sati, kaštelanski vijećnici još jednom će sjesti u vijećničke klupe, kako bi raspravljali i odlučivali o čak 24 točke dnevnog reda.

Na dnevnom redu sjednice, koju je sazvao predsjednik Gradskog vijeća, Denis Ivanović, nalazi se rebalans proračuna za 2015. godinu te izmjene Progrma održavanja komualne infrastrukture.

Vijećnici će odlučivati o Prijedlogu proračuna Grada za 2016. godinu.a u skladu s tim i o programima izgradnje i održavanja kolunalne structure za narednu godinu, javnim potrebama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, javnim potrebama u predškolskom odgoju, sportu, tehničkoj kulturi, kulturi i javnim potrebama udruga građana.

Gradonačelnik Ivan Udovičić na sjednici će pred vijećnike iznijeti izvješće o svom radu za prvu polovinu tekuće godine.

Na ovoj sjednici odlučit će se o izradi UPU-a 18 za područje Sustipana u Kaštel Sućurcu, izmjeni Plana gospodarenja otpadom, Programu rada Savjeta mladih i drugim temama, kao i o utvrđivanju novčane pomoći prigodom Božića za umirovljenike i roditelje poginulih branitelja

Dnevni red sjednice:
1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
3. Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2015. i projekcija za 2016. i 2017..
4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
5. Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2016..i projekcije za 2017 i 2018. godinu
6. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2016. godinu
7. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2016. godinu
9. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2016.godinu
10. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2016. godinu
11. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2016. godinu
12. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2016. godinu
13. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2016. godinu
14. Prijedlog programa financiranja javnih potreba udruga građana za 2016. godinu
15. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj - lipanj 2015.
16. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone Sustipan
17. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje poginulih branitelja za Božić
18. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike povodom Božića
19. Prijedlog izmjena Plana gospodarenja otpadom Grada Kaštela
20. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih za 2016.
21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Kaštela
22. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na zemljiptu u Gomilici
23. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
24. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stožera zaštite i spašavanja Grada Kaštela


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij