hren

JAVNE RASPRAVE
U Gradskoj upravi od danas pa sve do 6. srpnja, na javni uvid biti će izloženi prijedlozi Urbanističkih planova uređenja za: Kaštel Lukšić – Kaštel Kambelovac (UPU br. 9), Kaštel Lukšić – Kaštel Kambelovac 2 (UPU br. 10), Kaštel Kambelovac – sjever (UPU br. 11), Kaštel Kambelovac Centar (UPU br. 12). Kaštel Kambelovac Centar 2 (UPU br. 13) i  Kaštel Gomilica  sjever (UPU br. 15).

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Planova mogu se dostavljati do isteka javnog uvida (zaključno sa 06. srpnja 2015.g.) neposredno na Protokol Grada Kaštela (IV kat, soba br. 2) ili putem pošte na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 21212 Kaštel Sućurac, ul. Braće Radić 1, ili se mogu upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene elaborate Prijedloga Planova.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Prijedloge Planova moći ćete pogledati svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati, a o vremenu i detaljima javnog izlaganja možete pogledati u priloženom dokumentu.

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlozima UPU-a 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA  O PRIJEDLOGU UPU-a KAŠTEL NOVI-KAŠTEL STARI (UPU br.5)

U Gradskoj upravi također će se održati i ponovljena javna rasprava za navedeni UPU, a Javni uvid trajati će od danas (05. lipnja) do 06. srpnja.
Prijedlog Plana može se pogledati svakim radni danom od 9,00 do 13,00 sati, a Javno izlaganje održat će se 10. lipnja (srijeda) u 13,00 sati u vijećnici Grada Kaštela.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostavljati do isteka javnog uvida (zaključno sa 06. srpnja 2015. g.) neposredno na Protokol Grada Kaštela (IV kat, soba br. 2) ili putem pošte na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 21212 Kaštel Sućurac, ul. Braće Radić 1, ili se upisuju u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi elaborat Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi

Dodatne informacije se mogu dobiti utorkom i četvrtkom od 09:00 do 13:00 sati (pauza od 11:00-11:30) u sobama br. 4. i 6. na II. katu. 

Izvor: Kastela.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij