hren

ZAVRŠENA ZAVRZLAMA O KOMUNALNOJ NAKNADI KEMOKOMPLEKSA?
Nakon što su vijećnici s većinom glasova usvojili izvješća o radu i financijska izvješća Muzeja Grada Kaštela i Gradske knjižnice, usvojili su i izvješća ostale dvije gradske ustanove, Dječjeg vrtića Kaštela i JU Športski objekti.

Za razliku od izvješća Muzeja i GKK, koja nisu prihvatili vijećnici SDP-a, izvješća Vrtića, kojeg je podnijela ravnateljica Ivanka Vučica i Športskih objekata, koje je iznio ravnatelj Tonći Šiškov, prihvaćena su jednoglasno, unatoč većoj i konkretnijoj raspravi.
Rasprava se posebno povela pri izvješću o radu Dječjeg vrtića, jer je SDP-ovac Filip Plećaš otvorio pitanja prepuštanja najma kuće Sabljić privatnom dječjem vrtiću, eventualnim potrebama za dvije mreže vrtića, financijskim izdacima, cijeni vrtića koja je među najvećima u državi, gradu – prijatelju djece i drugim temama.
Gradonačelnik Ivan Udovičić ovom je prilikom konstatirao da je Grad Kaštela među gradovima koji u odnosu na veličinu grada i proračunska sredstva najviše izdvaja za vrtiće, kao i činjenicu da će prepuštanjem najma kuće Sabljić privatnom vrtiću, Grad imati značajno manje troškove.
HDZ-ovac Petar Mustapić otvorio je i pitanje pohađanja vrtića i rada s djecom s poteškoćama u razvoju, no samo se moglo zaključiti da je iz godine u godinu broj djece s posebnim potrebama sve veći, a uvjeti takvu situaciju ne mogu kvalitetno pratiti.


Jakša Sokol

Gradu još 150 tisuća kuna

Najburnija rasprava na ovoj sjednici Gradskog vijeća povela se oko prijedloga prema kojem bi se sa tvrtkom Kemokompleks problem dugovanja i ovrhe koju je Grad proveo ili pretplaćene komunalne naknade, kako tvrde u Kemokompleksu, o čemu se vodi nekoliko sudskih sporova, a obje strane poražuju između milijun i pol i dva milijuna kuna, riješio sudskom nagodbom.
O prijedlogu je izvijestio Jakša Sokol, a između ostalog obrazložio je i kako je došlo do navedenih sudskih sporova. Kako su u proteklim godinama ti sudski sporovi postali prava zavrzlama, kako bi se ista riješila Sud je predložio nagodbu.
Protiv nagodbe izjasnili su se Berketovi vijećnici i vijećnici SDP-a, a u svojim argumentima naveli su kako Grad unaprijed daje do znanja da će spor o komunalnoj naknadi izgubiti, što dovodi do pitanja je li netko i tko napravio grešku pri izdavanju rješenja o komunalnoj naknadi. Isto tako vijećnici koji su bili protiv nagodbe upitali su se je li ona pogodovanje Kemokompleksu, tko garantira da će Kemokopleks platiti i navedenih 150 tisuća kuna te da će u budućnosti plaćati komunalnu naknadu.


Ivan Kovač

Inače, Grad je Kemokompleksu prije nekoliko godina izdao rješenje o komunalnoj naknadi, koju je Kemokompleks neko vrijeme plaćao, no u međuvremenu Kemokompleks je dobio dozvole za rušenje postojećih objekata pa su njihovi nadležni smatrali da rješenje o komunalnoj naknadi ne odgovara stanju nakon početka rušenja. U isto vrijeme u Gradu nisu mijenjali rješenje jer Kemokompleks nikada nije službeno zatrašio izmjenu podataka, što je zakonska obveza. Kako je Kemokompleks prestao plaćati dio komunalne naknade za koju je bio zadužen, Grad je ovrhom došao do tih sredstava. Nakon toga kreću žalbe, tužbe, sudski sporovi, koji su, kako smo kazali doveli do pravne i sudske zavrzlame, koja bi mogla potrajati te rezultirati značajnim trškovima parničenja i pravnih usluga.

Iako je HDZ-ovac Joško Oštrić. Predsjednik Odbora za financije, u svom izlaganju o ovoj temi spomenuo kako se gradskim službama potkrala greška u cijelom postupku, to su odlučno demantirali i Jakša Sokol i gradonačelnik Ivan Udovičić.

- Greške nije bilo, predlažemo nagodbu kako bi cijeli slučaj bio napokon zatvoren – kazali su oni, nakon čega su podignute ruke 14 HDZ.ovih vijećnika bile dovoljne da se nagodbi da zeleno svjetlo.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij