hren

SVE TEČE KAO MED I MLIJEKO
Na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća, kao i kod vijećničkih pitanja, nije bilo previše izlazaka za govornicu, osim onih koji su podnosili izvješće o pojedinoj temi, tako da su sve točke dnevnog reda usvojene bez posebnih rasprava i tek s ponekim suzdržanim glasom ili glasom protiv

Tako je usvojeno i Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, programa održavanja komunalne infrastrukture za prošlu godinu, kao i izmjene programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za ovu godinu.


Ivan Kovač

Osim što su Berketovi vijećnici Ivan Kovač i Marinko Kovačev tražili dodatna pojašnjenja o uređenju parka u Kaštel Lukšiću i djelovanja naplate parkinga, posebnih pitanja i primjedbi nije bilo ni na izvješću o radu gradonačelnika za drugo polugodište prošle godine, pa je ono prihvaćeno većinom glasova te suzdržanim glasovima Berketovih vijećnika i glasom protiv nazočnog SDP-ovog vijećnika.

Isto glasovanje ponovljeno je i pri usvajanju izvješća o relizaciji gradskog proračuna za prošlu godinu, koji je podnijela pročelnica Matija Marija Đikić, pa je i ovo izvješće usvojeno većinom glasova.

Vijećnici su usvojili i izvješće o radu Savjeta mladih, koje je podnio Neven Katić, a vijećnik Ivan Kovač mladima je uputio poziv na aktivnije sudjelovanje u radu Gradskog vijeća, a samim tim i kreiranju politike u Kaštelima.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij