hren

STANJE, MJERE I PREPORUKE
Sjednica Gradskog vijeća Kaštela održana ovog petka, rezultirala je s nešto manje od dvadesetak različitih odluka, a među njima je i prihvaćanje zakonom propisanog izvješća o stanju u prostoru na području grada.

Izvješće za razdoblje od 2009. do 2013. godine, vijećnicima je podnijela Janja Novaković iz GIS plana, a izvješće donosi različite analize, trenutno stanje, te provedbe određenih mjera i planova. Isto tako izvješće definira nove mjere i aktivnosti te smjernice koje se predlažu za naredno razdoblje, pri čemu se vodilo računa o potrebama, mogućnostima, prednostima i ograničenjima u prostoru.

Tako izvješće predlaže neke stare preporuke i mjere poput izrade novog katastra, izrade katastra infrastrukture te dovršetka katastra cesta, dok se nove preporuke odnose na korištenje sredstava iz EU fondova i educiranje javnosti, opremanje infrastrukturom izdvojene gospodarske zone u Kaštel Lukšiću, kao i izgradnju nautičke luke te razvoj zona za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Nove preporuke traže jačanje sustava nadzora bespravne izgradnje, što je novim uredbama dio rada komunalnih redara, kao izgradnju zelenih otoka i reciklažnih dvorišta i druge mjere.

O ovoj temi nije bilo veće rasprave, a vijećnik Nezavisne Berketove liste, Ivan Kovač, konstatirao je da se, prema ovom izvješću nije puno toga napravilo u odnosu na izvješće iz 2006. godine, a radove na pojedinim projektima, poput Eko projekta, nazvao je tromim i sporim.

Izvješće o stanju u prostoru prihvaćeno je većinom glasova vijećnika.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij