hren

LOMILA SE KOPLJA OKO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Iako nisu imali primjedbe na stručni dio izrade proračuna Grada Kaštela za 2015. godinu, oporbeni vijećnici s Berketove nezavisne liste te SDP-a, imali su niz negativnih komentara na ono što proračun, težak 138 milijuna kuna, donosi za funkcioniranje grada.

Tako je Dražen Đaković, u ime SDP-ovih vijećnika kazao kako, sagledavši prijedlog proračuna, građani ne mogu očekivati nikakve pomake u gradu u odnosu na prethodne godine, a ustvrdio je i kako je grad pogrešno vođen, da su građani taoci loših odluka iz prijašnjih vremena, te da se novac troši na gomilu pogrešnih poteza.
Njegov kolega Filip Plećaš konstatirao je da bi Grad, pravim potezima mogao poboljšati prihodovnu stranu proračuna, a kao primjer naveo je razvoj gospodarstva vezanog uz more te određivanje granica pomorskog dobra.


Marinka Parčina

Tko će sve nadojiti?

Vijećnica Marinka Parčina s Berketove liste ustvrdila je da je najveći problem proračuna nedostatak investicija, no napomenula je da je slično bilo i u vrijeme kada je njihova politička opcija bila na vlasti. Ivan Kovač zaključio je kako u ovom trenutku u Gradu ima 100 ljudi više zaposlenih nego to treba, a na konstataciju iz vijećničkih klupa da ih u Gradskoj upravi ipak radi tek 90, kroz šalu je konstatirao da je 90 djelatnika viška.

- Pokrenuli smo zajednički račun Grada i gradskih ustanova no broj zaposlenih i dalje će ostati isti, jer neki se ne smiju dirati. Tko će sve to nadojiti, jašete po ovo malo privatnika koji rade.... grad je preskup – bile su neke od Kovačevih optužbi na temu financija Grada.

I dok je oporba imala primjedbi, HDZ- ovci su bili složni da je proračun u skladu s mogućnostima, pa je Joško Oštrić kazao prethodnim govornicima da on ne misli da je Grad tapkao u mraku, kao što se netko od njih izjasnio.
Korak dalje otišao je Mario Duvnjak, koji je u svom izlaganju zaključio da je grad sličan državi, te je predložio da Dražen Đaković, kao vrsni govornik, na jednoj tematskoj sjednici vijećnicima objasni Plan 21.  Nakon ovog, Đaković je uputio kritike o pozivanju na politike vrhova pojedinih stranaka.


Joško Oštrić

Bez konkretnog izlaza

Gradonačelnik Ivan Udovičić složio se da se ovakvim prijedlogom proračuna ne može udovoljiti svim potrebama grada i stanovnika, no proračun je ocijenio realnim.

- Djelovanje javnih ustanova i plaća koštaju oko 70 milijuna kuna. Sami vrtići za Grad su teški 20 milijuna, što raditi? Smanjiti udio Grada u podmirivanju troškova i povećati cijene? Komunalna naknada se godinama nije povećavala. Bivši vijećnici natjecali su se u smanjivanju komunalnog doprinosa pri legalizaciji pa danas imamo tek 7 milijuna kuna prihoda od komunalnog doprinosa. Možemo povećati prireze? Vlada donosi porezne odluke na štetu gradova. Čak 70 posto proračuna je za održavanje hladnog pogona. Investicija nema ni u državi ni u ovom dijelu Europe.... - neke su od činjenica koje je iznio gradonačelnik Udovičić, a koje su utjecale na prijedlog proračuna.

Za proračun su glasovali svi HDZ-ovi vijećnici, Berketovi vijećnici bili su suzdržani, a SDP-ovci su svoje ruke digli protiv ovog prijedloga proračuna.

Programi društvenih djelatnosti bez zamjerki

Raspravi o proračunu prethodilo je usvajanje programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, i radu udruga građana, Na nijedan od ovih programa nije bilo konkretnih primjedbi, a SDP-ovci su uputili pohvale novoj pročelnici Sandri Zokić, na načinu izrade programa.


Sandra Zokić

Rasprava o greškama u programima

Usvojen je i program održavanja komunalne infrastrukture, kao i program gradnje komunalne infrastrukture.
No, program gradnje usvojen je naknadno, jer je zbog primjedbi SDP-ovih vijećnika, ova točka dnevnog reda pomaknuta za kraj sjednice.

SDP-ovci su imali primjedbe na različitosti iznosa u projekcijama za 2015. godinu, u izmjenama programa za ovu godinu, prethodno usvojenima na ovoj sjednici, te iznosa u programu za 2015. godinu.

- Izmjene programa i ovaj program kao da su radile različite osobe. Dokument programa kontradiktoran je izmjenama i dopunama programa, Na koji način i kao planirate i provodite izgradnju komunalne infrastrukture kad sami sebi napišete dva plana koja nisu međusobno usklađena  – pitao je Filip Plećaš.


Dražen Đaković

A Dražen Đaković upitao se kako će vijećnik koji je glasao za izmjene programa sada glasati za program.

- Radi li se o čistoj farsi ili stranačkoj stegi? – bilo je Đakovićevo pitanje, a na kraju je zaključio da program nije u skladu sa zakonskim propisima.

Đaković je uputio kritiku i radu Gradskog vijeća.

- Maloprije pročelnik prizna grešku u dokumentu, ali umjesto da se promijeni prijedlog s ispravljenim podacima ili se uputi amandman, mi ništa... samo dižemo ruke – kritizirao je Đaković.

Uvažavajući dio primjedbi, pročelnik Antonio Bartulović predložio je korigiranje i usklađivanje podataka u izmjenama programa i programu. No, kako su vijećnici već prihvatili odluku o izmjenama i dopunama programa za 2014. godinu, te je nisu mogli poništiti, na ispravku je otišao prijedlog programa za 2015. godinu. Ispravljeni program usvojen je većinom glasova.

Više o svemu u video prilogu...

 


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij