hren

BROJNI AMANDMANI I PRIMJEDBE
Proračun Grada Kaštela dovoljan je tek za životarenje, a prihod služi uglavnom za plaće djelatnika Gradske uprave i gradskih ustanova, kazao je na sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Josip Berket, obrazlažući to činjenicom da je vrijeme recesije, svakim danom je sve više nezaposlenih, a investicij i prodaja zemljišta nema.

O proračunu za slijedeću godinu, prema kojem su prihodi Grada 148 milijuna, a rashodi 125 milijuna kuna, izlagao je pročelnik za financije Anđelko Drnasin.

- Proračun je planiran slično kao i za ovu godinu. Iako će neki ovaj proračun nazvati napuhanim, on je ovakav zbog potrebe izvršavanja planiranih obveza – kazao je Drnasin.Anđelko Drnasin

HDZ-ovci proračun ocjenili nerealnim

HDZ-ovi vijećnici Mili Novak, Petar Mustapić, Zoran Bonacin i Mihovil Biočić imali su cijeli niz primjedbi na proračun, od toga da su planirani prihodi i rashodi nerealni, da je planiran kredit na kraju mandata za koji Grad niti nema bonitet jer mu je dug veći od 20% od proračinskih sredstava, da je Grad trebao biti ambiciozniji u djelovanju prema EU fondovima, da se planira prodaja zemljišta koja se ne realizira pa do neizvršenih gradonačelnikovih obećanja. HDZ-ovci su konstatirali da je gradonačelnik već započeo predizbornu kampanju.

Gradonačelnik Berket, unatoč njihovim primjedbama, izjavio je kako je zadovoljan što se do kraja 10. mjeseca potrošilo 3 milijuna kuna manje nego se uprihodovalo, jer u ovom trenutku najvažnije je voditi računa da rashodi ne budu veći od prihoda.

- Prihod od poreza je padao, recesija je svugdje, a vriće s pinezima se ne nalaze. U kakvom se stanju Grad nalazi, nije dovoljan jedan mandat za podići ga na noge, nego i tri mandata. Nekada se prema svemu odnosilo: lako ćemo pa se i država i Kaštela danas nalaze u ovakvoj situaciji – kazao je Berket.


Mili Novak

Maglica s 12 amandmana

U cijelom nizu amandmana na proračun našao se i SDP-ov o prebacivanju 900 tisuća kuna s konta za privatni vrtić na konto gradskih vrtića, jer kako je obrazložila Alenka Rokov, radi se o nekoliko puta otvaranoj temi u kojoj se SDP zalaže za razvijanje i kontrolu uvjeta rada dječjih vrtića. Rokov je također upozorila na dug Grada prema gradskom vrtiću koji iznosi više od 400 tisuća kuna.

Gradonačelnik Berket nije se složio kako je riječ o plaćanju privatnog vrtića, već su sredstva namjenjena za subvenciju roditeljima za boravak djece u vrtiću. Pri tome je naveo kako boravak jednog djeteta u privatnom vrtiću Grad košta za oko četvrtinu manje nego u gradskom vrtiću.

HSP-ovac Karmelo Milanović podnio je amandman zbog uređenja nekih ulica, dok je nezavisni Stjepan Maglica podnio čak 12 amandmana, od kojih je većina vezana uz sport i mlade, djelovanje Zajednice sportskih udruga te izgradnje igrališta, a neki su se amandmani odnosili i na rad i financiranje vjerskih udruga. Određene amandmane vezane uz financiranje izgradnje komunalne infrastrukture, rada pojedinih udruga te stipendiranja studenata, podnio je i liberal Branko Radačić.


Karmelo Milanović

Programi bez većih kritika

Određene primjedbe vijećnici su iznosili i na prijedloge programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti i to uglavnom one koje su se iznosile na potrebu stupnjevanja umirovljeničkih prihoda pri dodjelama božićnica ili subvencioniranja autobusnog prijevoza. Na programe javnih potreba u predškolskom odgoju i tehničkoj kulturi nije bilo primjedbi. O proračunu i programima, nakon što je gradonačelnik Berket povukao svoje prijedloge s ove sjednice, odlučivat će se na idućoj sjednici Gradskog vijeća.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij