hren
Članovi kaštelanskog Gradskog poglavarstva raspravljali su o posebnim uvjetima izdavanja lokacijske dozvole za državnu cestu D-8 - Kaštelansku magistralu. Kako članovima Poglavarstva nisu dostavljeni svi potrebni materijali, na prijedlog gradonačelnika Ante Sanadera svim poglavarima kao i predsjednicima mjesnih odbora dostavit će se plan državne ceste D-8 kako bi se očitovati te u roku od tri dana državnim cestama dostaviti eventualne nedostatke i probleme.

Budući daje lokacijska dozvola za dio ceste u Kaštel Sućurcu izdana, članovi Poglavarstva zatražit će stručne savjete za lokaciju od Kaštel Gomilice do Kaštel Staroga, te područje od Kaštel Staroga do granice grada, odnosno zračne luke.

Prema Zakonu o proračunu Gradsko poglavarstvo raspravljalo je o konsilidiranom godišnjem obračunu proračuna grada za 2004. godinu. Sanja Viculin, pročelnica Gradskog odjela za financije, iznijela je prijedlog proračuna koji je Gradsko poglavarstvo i prihvatilo. Budući da Gradsko vijeće u dosadašnjem sazivu neće više zasjedati, o usvajanju prijedloga raspravljat će nakon lokalnih izbora novoizabrani članovi Gradskog vijeća.

Ivan Čagalj, član Poglavarstva za gospodarstvo i zaštitu okoliša, predstavio je članovima Poglavarstva zamolbu Auto-moto kluba Solin za davanje suglasnosti za zatvaranje ceste za promet na području Brižina u Kaštel Sućurcu zbog održavanja kružne autoutrke Solin-Kaštela 1. svibnja 2005. godine. Da bi se natjecanje moglo održati, potrebno je za sav promet zatvoriti staru kaštelansku cestu od podvožnjaka kod "Termokpmerca" do ulaza u Tvornicu cementa "Sv. Juraj".

Izvor: Slobodna Dalmacija


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij