hren
 
KAŠTELA - Članovi Gradskog poglavarstva Kaštela raspravljali su jučer o legalnom izigravanju plaćanja komunalnog doprinosa na području stanogradnje u gradu Kaštelima, kojim se, prema riječima Marka Parčine, člana Poglavarstva za komunalni sustav, direktno oštećuje gradski proračun, izgradnjom zgrada u nizu, a zbog podjele na više vlasnika plaćaju manji komunalni doprinos.

 Po starom Generalnom urbanističkom planu, to je legalan način izigravanja komunalne naplate, a da bi se taj problem riješio, članovi Poglavarstva odlučili su da se o slučaju očituje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Pročelnica gradskog Odjela za financije Sanja Viculin iznijela je članovima Poglavarstva prijedlog godišnjeg obračuna proračuna Grada za 2004. godinu. Ostvareni prihodi u iznosu od 70.059.948 kuna i rashodi od 66.280.972 kune uputit će se Gradskom vijeću na usvajanje. Isto tako, Poglavarstvo je donijelo odluku kojom će građani moći uplaćivati komunalnu naknadu bez plaćanja provizije na šalterima FINA-e, a ista će se mogućnost ispitati i kod poslovnih banaka i Pošte.


Članovi Poglavarstva raspravljali su o otkupu zemljišta u sklopu DPU-a — Sokolane, na kojemu bi se trebala izgraditi nova gradska sportska dvorana. Vlasnici zemljišta prodat će zemljište Gradu Kaštelima po cijeni od 1150 kuna po metru četvornom, osim Marina Kraljevića, koji za svoje zemljište ne prihvaća ni tu cijenu.

Prijedlog Ivana Čaglja, člana Poglavarstva za gospodarstvo i zaštitu okoliša, da se gradska dvorana izgradi na već postojećim sportskim terenima na Sokolani, koji su u vlasništvu Grada, a da se otvoreni sportski tereni grade na zemljištima koje Grad treba otkupiti, nije prihvaćen. Stoga će se o zemljištu namijenjenom za izgradnju gradske dvorane raspravljati na idućoj sjednici Gradskog poglavarstva uz nazočnost odvjetnika.

Izvor: Slobodna Dalmacija


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij