hren
KAŠTELA • Članovi Poglavarstva Kaštela jučer su donijeli odluku o raspisivanju javnog nadmetanja za izgradnju ogradnog zida uz županijsku prometnicu, Cestu dr. Franje Tuđmana, na dionici Kaštel Štafilić—Zračna luka, te za postupak nabave materijala za rekonstrukciju Buice, u Kaštel Lukšiću kod Majurine.
Član Poglavarstva zadužen za gospodarstvo i zaštitu okoliša Ivan Čagalj izvijestio je kaštelanske poglavare o ugovoru između Dalmacijacementa RMC - Group i Grada Kaštela o odlaganju materijala iz iskopa u sklopu sanacije otvorene površine dijelova rudnika.

Kaštela će ustupiti Dalmacijacementu odlaganje materijala iz iskopa, pod uvjetom da odlagatelj obavi tehničku sanaciju tog dijela tupinoloma. Tim ugovorom Dalmacijacement se obvezuje da će izvršiti nasipavanje u tupinolomu prema projektu sanacije, te odlagati materijal na zato predviđene i označene lokacije, po cijeni od 7 kuna po metru kubičnom odloženog materijala. Članovi Poglavarstva raspravljali su i o prijedlogu državnog programa kojim Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje javni poziv fizičkim osobama za davanje poticajnih kredita za izgradnju obiteljskih kuća na vlastitu zemljištu.
Nakon duže rasprave nije donesena odluka o tom prijedlogu, stoga će Gradsko poglavarstvo imenovati povjerenstvo, u kojem će biti Marko Parčina, Ivan Čagalj, Tončica Matijaca i Predrag Zekić, koje bi trebalo detaljnije razmotriti prijedlog te predložiti konačnu odluku.

Izvor: Slobodna Dalmacija


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij