hren
 
Temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju ovih dana je objavljen očekivani natječaj za prodaju tvrtke Adriachem d.d. Kaštel Sućurac. Prema riječima glasnogovornika HFP-a, početna cijena je jednu kunu, a natječaj će biti otvoren do 21. travnja u 14.00 sati

Početna ponuda - jedna kuna

Prema javnom pozivu za prikupljanje ponuda za kupnju dionica društva Adriachem d.d., objedinjeni državni portfelj od 509.298 dionica, ukupne nominalne vrijednosti 152.789.400,00 kuna što čini 81,67% temeljnog kapitala Društva, prodaje se po početnoj cijeni od 1,00 kune, a Ponuditelj se obvezuje na prilaganje "Poslovnog plana" Društva za period od sljedećih pet godina, koji će sadržavati projekciju računa dobiti i gubitka, bilance stanja i novčanog tijeka za navedeni period, uključujući i prilog s jasno naznačenim očekivanim kretanjima broja zaposlenih.

Ponuditelj ili budući kupac morati će priložiti i "Investicijski plan" koji će sadržavati strukturne i financijske odredbe predviđenih ulaganja za navedeni period; obvezati će se i na preuzimanje postojećeg Kolektivnog ugovora Društva u periodu u kojem je isti na snazi, te će morati ponuditi popust za otkup svih dospjelih potraživanja državnih vjerovnika prema Društvu (koja su, prema Upravi Društva, na dan 26. rujna 2007. godine iznosile 49.951.113,35 kuna).

Podmirivanje obveza i zadržavanje osnovne djelatnosti

Ponuditelj će se obvezati i na podmirivanje svih dospjelih obveza Društva prema zaposlenicima (koje su prema Upravi Društva, na dan 26. rujna 2007. godine, iznosile 18.348.507,97 kuna); podmiriti će u cijelosti sve ostale postojeće obveze Društva prema ostalim vjerovnicima Društva uključujući sve ostale obveze nastale u razdoblju do zaključenja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, kao i sve ugovorne i zakonske kamate u vezi tih obveza.

Osim toga, kupac će morati zadržati osnovnu djelatnost Društva, a to je proizvodnja proizvoda baziranih na preradi polivinilklorida i polietilena velike gustoće, te neće moći prodati ni opteretiti nekretnine i dionice Društva bez prethodne suglasnosti prodavatelja u roku jedne godine od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, a morati će i ponuditi odgovarajuća sredstva osiguranja za izvršenje preuzetih obveza.

Odluku o raspisivanju natječaja, odnosno objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica Adriachem-a, HFP je donio još u rujnu prošle godine.


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij

  Pokrovitelj rubrike Gospodarstvo - Cemex Hrvatska