hren

POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE  CEMEXU
Upravni odjel za komunalne poslove Splitsko-dalmatinske županije objavio je poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje Rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki CEMEX Hrvatska d.d., a lokacija za koju se postupak provodi su zemljišne čestice u Solinu.

Stranke u ovom postupku su podnositelj zahtjeva, odnosno tvrtka CEMEX Hrvatska, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj neketnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost, a radi se o izdavanju dozvole za gospodarenje građevnim otpadom (šutom).

U postupak su uključene čestice u KO Solin: 5813/9, 5813/42, 1643, 1644, 1645, dio 1646 i dio 1576, kao i katastarske čestice podpostrojenja Sv. Kajo i tupinoloma Sv. Kajo.

Uvid u elaborat može se izvršiti u vremenu od 5. do 13. rujna, od 9 do 10 sati, u prostorijama Upravnog odjela za komunalne poslove Splitsko-dalmatinske županije, a u tom vremenu mogu se dati i primjedbe na elaborat.

Svi oni zainteresirani, koji nisu stranke u postupku, Elaborat mogu pogledati OVDJE

Više informacija o pozivu možete pogledati OVDJE


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij

  Pokrovitelj rubrike Gospodarstvo - Cemex Hrvatska