hren
SVE O POS-U NA PREZENTACIJI
Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz programa POS-a objavilo je listu reda prvenstva iz Programa POS-a Grada Kaštela, na kojoj se nalaze 104 kandidata. U utorak, 02. prosinca 2008. godine s početkom u 11. 00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Grada Kaštela održat će se prva prezentacija programa Društveno poticane stanogradnje.

Na samoj prezentaciji nakon riječi domaćina, gradonačelnika Grada Kaštela Ivana Udovičića, koji će se kratko osvrnuti na stambenu politiku i na lokaciju na kojoj će se graditi zgrada iz Programa POS-a prema uvjetima izgradnje iz prostorno planske dokumentacije, Program društveno poticane stanogradnje će predstaviti direktor APN-a mr.sc. Grga Ivezić uz ostale predstavnike Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), koja je nositelj investitorskih poslova vezanih za izgradnju i prodaju stanova.

Prezentaciji će pored predstavnika Grada Kaštela prisustvovati i zainteresirani kupci stanova POS-a, na čija će pitanja odgovarati predstavnici APN-a.

Objavljena lista reda prvenstva

Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz programa POS-a objavilo je listu reda prvenstva iz Programa POS-a Grada Kaštela, na kojoj se nalaze 104 kandidata koji zadovoljavaju sve uvjete za kupnju stana iz ovog Programa.

Ipak, konačna lista će se znati tek nakon isteka žalbenog roka, nakon čega će Grad u suradnji sa APN-om donijeti i odluku o stvarnom broju stanova koji će biti izgrađeni prema POS-u.

Inače, pravo na kupnju stana iz Programa POS-a imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja, kao i osobe koje nemaju riješeno stambeno pitanje na zadovoljavajući način na području Grada Kaštela.


Listu reda prvenstva iz Programa POS pogledajte OVDJE…


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij