hren
 
UZ UVOÐENJE NOVOG VISA PROIZVODA SPLITSKE BANKE
U privikavanju na promjene u kartičnom poslovanju HVB Splitske banke, korisnici usluga te najveće dalmatinske novčarske kuće moraju se naviknuti i na novosti koje je donijela Visa revolving kartica.
Riječ je o novom proizvodu koji klijentima - kako u Splitskoj banci ističu - omogućava racionalnije i svrhovitije korištenje vlastitog novca, ali i dozvoljenih kreditnih limita koje im banka stavlja na raspolaganje u visini triju mjesečnih primanja. Visa revolving karticu banka izdaje dosadašnjim vlasnicima Visa Credit kartice, kao i onima koji imaju paket Classic s Visa Classic karticom i paket Credit s Visa Credit karticom. I Visa revolving kartica je međunarodno valjana kartica koja se može koristiti kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja roba i usluga, kao i za isplatu na bankomatima.
Za one koji su navikli da im banka 20-og u mjesecu skida s tekućeg računa iznos koji su potrošili kreditnom karticom, velika je novost da u slučaju revolving kartice svoj dug moraju sami podmiriti uplatom u korist svog posebnog računa za podmiru troškova revolving kartice. Stoga im nije zgorega bankarski savjet da na taj račun s tekućeg računa prebace dio sredstava koji će im trebati za pokriće obveznih minimalnih troškova.
Kartica se koristi u okviru dnevnih limita do iznosa odobrenog revolving kredita koji određuje banka na osnovi procjene boniteta osnovnog korisnika. Taj iznos je promjenjiv. Korištenjem kartice smanjuje se raspoloživi iznos kredita za sve troškove, što uključuje i troškove obračunatih naknada, upisnine i članarine, kamate na revolving kredit...
Za sve promete nastale korištenjem kartice unutar jednog mjeseca, banka korisniku šalje mjesečno izvješće s izraženim obveznim minimalnim iznosom mjesečne otplate i datumom dospijeća (20. sljedećeg mjeseca).
Obvezni minimalni iznos mjesečne otplate je 10 posto od iznosa iskorištenog kredita, uvećan za naknade, upisnine, članarine te obračunatu kamatu. Primjerice, ako je banka nekome odobrila kredit od 15.000 kuna, koji je on dijelom iskoristio kupivši robu vrijednosti 3000 kuna, na datum dospijeća morat će uplatiti 300 kuna, a idućih mjeseci preostalih 2700 kuna uz kamatnu stopu od 14 posto godišnje.
U tom slučaju kamata se obračunava na ukupni dug od dana pojedinog prometa do dana uplate, a na dug umanjen za iznos uplate od dana uplate do dana podmire. Ako svih 3000 kuna uplati do datuma dospijeća, ne zaračunava mu se kamata.
Onima koji revolving karticom uzimaju novac s bankomata kamata se obračunava od dana transakcije do datuma podmire, a tako obračunatu kamatu treba platiti na datum dospijeća duga.
KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij