serajlic mala

IZVAN POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA
Nešto više od sedam mjeseci prošlo je od formiranja novog saziva Gradskog vijeća, koji je donio i neke promjene u odnosu na sazive ranije te neka nova lica kako u vladajućem HDZ-u tako i u oporbenim strankama.  Kako vijećnici gledaju na rad Gradskog vijeća u ovom prvom periodu, koje su ih teme dodatno angažirale i što poduzimaju kao predstavnici građana, pitanja su koja ćemo u narednom periodu postaviti pojedinim vijećnicima. Među prvima uputili smo ih vijećniku Nezavisne liste mladih i Akcije mladih Mariju Serajliću.

- Jedna od aktualnih tema u kojoj ste se angažirali je naplata odvoza komunalnog otpada za privatne iznajmljivače. Pokrenuli ste inicijativu prema iznajmljivačima kojom tražite podršku za prijedlog umanjenja minimalne cijene javne usluge za iznajmljivače. Što predlažete navedenom inicijativom?

Na prošloj sjednici usvojena je nova odluka vezano za prikupljanje otpada gdje se diže cijena kako za obična kućanstva tako i poslovne subjekte, a gdje se po zakonu ubrajaju i privatni iznajmljivači. Navedena odluka diže cijenu minimalne usluge na 46 kn plus PDV za kućanstva dok za poslovne subjekte pa tako i iznajmljivače, na 1.000 kuna plus PDV uz mogući popust do 90 posto,  odnosno plaćanje usluge od minimalno 100 kuna plus PDV i plus broj odvoza uz maksimalni popust. Mišljenja sam da je navedenu odluku ponajprije trebalo javno komunicirati s javnosti, ljudima se trebalo detaljno pojasniti što će njima navedeno povećanje cijene donijeti, trebalo je izraditi jedan plan razvoja i investicija sustava zbrinjavanja otpada te poslovanja društva Zeleno i modro u slijedećem razdoblju. Ljudima se trebalo detaljno pojasniti u što će se utrošiti njihov novac, jer sada obični građanin i iznajmljivači, odnosno manji poslovni subjekti trebaju platiti znatno više, a ne zna se što će za to dobiti. Osobno sam mišljenja da bi navedeno moglo donijeti znatan porast sive zone kako na području iznajmljivanja, tako i gospodarenja otpadom, a što mislim da nikome nije u cilju. 
U inicijativi je iznesen prijedlog, a kako su napravili i neki drugi gradovi, da se pod kategorijom koja nije kućanstvo uvedu potkategorije pa tako i za iznajmljivače te da se za njih odredi cijena od 50 kuna plus PDV, pogotovo jer se ta cijena plaća cijele godine, iako glavnina iznajmljivača ne posluje niti 90 dana godišnje.
Mogu kazati da je inicijativa urodila plodom, jer se povratno s pozitivnim očitovanjem očitovalo više od 200 kaštelanskih iznajmljivača te ću ubrzo na tu temu tražiti održavanje sastanka s direktorom Zelenog i modrog.

- Najavili ste i određene aktivnosti vezane uz još jednu aktualnu temu, a to je tunel kroz Kozjak i pristupne ceste. Spominjali ste i održavanje referenduma?

Tu se radi o projektu koji izaziva veliko negodovanje i protivljenje Kaštelana, što se moglo vidjeti na posljednjem izlaganju vezano za studiju utjecaja na okoliš, gdje su se mještani Kaštela u znatnom broju oštro protivili namjeravanoj trasi pristupne ceste. Koliko vidim, općenito je stav kaštelanske javnosti protiv ovog projekta odnosno planirane trase priključne ceste. Problem je što je projekt proveden gotovo u tajnosti, bez šire komunikacije s građanima, Sada se projekt doslovno u tišini proširuje na način da se predviđa u Županijski prostorni plan uvođenje nove trase prema Kaštel Sućurcu, a čemu se čak i gradonačelnik Kaštela protivio u intervju na vašem portalu. Osobno smatram da se radi o vrlo štetnom projektu koji će potpuno i nepovratno devastirati netaknuto zaleđe velikog dijela Kaštela, uz ogromno povećanje i zakrčenje prometa u Kaštelima te vrlo negativne ekološke i turističke posljedice. Pobornici projekta kažu da je Kozjak ionako zapušten, ali ne ulaze u razloge zašto je tome tako i zašto se desetljećima ništa nije poduzelo da se stavi u funkciju.  Ova priča i prepirka općenito predugo traje te sam mišljenja da građani Kaštela trebaju jednom za svagda kazati što oni misle o svemu. Mislim da je najbolji način da se čuje glas građana gradski referendum po ovom pitanju, a koji može raspisati Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika ili trećine vijećnika. Obzirom da to pitanje sigurno neće pokrenuti gradonačelnik Kaštela, kao gradski vijećnik ću se obratiti prema ostalim oporbenim vijećnicima te da tu točku stavimo na dnevni red sjednice. Ukoliko vladajući taj prijedlog odbiju, planiram izići javno prema građanima Kaštela da se uključe u organizaciju gradskog referenduma radi prikupljanja glasova 20 posto građana, zbog čega se mora održati referendum. Ukoliko građani podrže inicijativu neka se referendum održi i većina odluči, a ukoliko se građani ne priključe u u dovoljnom broju, tada ću smatrati da većina nije protiv trase priključnih cesta i planiranog projekta te će to pitanje za mene biti apsolvirano.

serajlic01

- U priči o aktualnostima ne možemo preskočiti aktualne radove na aglomeraciji Kaštela – Trogir?

Mislim da bi svaki građanin Kaštela morao biti sretan da konačno ulazimo u 21. stoljeće ili da se možda ispravim, 20. stoljeće, odnosno da dobivamo vodu i kanalizaciju. Praksa je pokazala da bez razvoja komunalne infrastrukture nema razvoja, dok su tu voda i kanalizacija na prvom mjestu. Međutim, ono što smatram da bi nužno trebalo poboljšati jest skratiti vrijeme do završetka pojedinih ulica obzirom da često zbog neusklađenosti izvoditelja sa drugim javnim subjektima, pogotovo HEP-om ima za posljedicu da mještani i po godinu dana imaju razrovane ulice, poput nedavno ulice Gaji u Gomilici ili području ulica u Starom poviše autobusne stanice. Trenutno postoje primjedbe mještana ulice Rimski put u Kaštel Sućurcu, Bagulove,Stipe Pense i Kokolove u Štafiliću. Temeljem tih primjedbi tražit ću sastanak s predstavnicima izvoditelja i osobom zaduženom za praćenje projekta u Gradu s prijedlogom ubrzavanja rješavanja stanja.

- U Gradu Kaštela najavljuju se neki novi projekti poput uređenja obalnog pojasa i slično. Kako gledate na budućnost tih projekata?

Kao gradski vijećnik te kao stanovnik Kaštela potpuno podržavam navedene projekte, pogotovo vezano za izgradnju na području obalnog pojasa, koji je najreprezentativniji dio Kaštela. Istovremeno me žalosti nepostojanje projekata razvitka zaleđa Kaštela. Međutim, to su sada tek početci izrade projekata, a znamo koliko se čeka od realizacije do provedbe. Ali se od negdje ipak treba krenuti te to pozdravljam i apsolutno podupirem. Međutim, ono što me brine jest da se najava svih tih projekata vidi na mnogo mjesta dok se gotovo nigdje ne može vidjeti da se diže cijena dovoza vode cisternama ljudima bez vode sa 22 na 27 kn po kubiku, nigdje se ne može vidjeti da su cijene pražnjenja septičkih jama sa 35 kn po kubiku nedavno dignute na 50 kn. To se ne vidi na stranicama Grada niti u novini Kaštela info. Upravo na tu temu ću ubrzo tražiti također sastanak sa gradonačelnikom Kaštela jer su to stvari koje direktno utječu na svakodnevni život ljudi te gdje Grad treba pomoći. Dizanje cijena takvih usluga, u tišini, ću žestoko prozivati kao gradski vijećnik te ću tu zahtijevati uključivanje gradonačelnika i vladajuće većine u Vijeću.

- Na jednoj od sjednica negodovali ste i uz temu zapošljavanja novog ravnatelja javne ustanove Športski objekti. Što je bio razlog?

Na navedenu temu sam sve rekao na sjednici Gradskog vijeća. Ovdje čak nije problem osobe izabrane na mjesto ravnatelja, koja se inače i jedina prijavila na natječaj. Problem je što su nedavno prvo mijenjani uvjeti natječaja, zatim natječaj je raspisan gotovo u tišini na stranicama ustanove i jednu crticu u Slobodnoj Dalmaciji, dok to Grad nije stavio na svoje stranice niti je to izašlo na stranicama gradskih portala. Nitko za natječaj gotovo da nije niti znao. Što se tiče uvjeta natječaja, svaki imalo ozbiljniji grad za jednu takvu funkciju zahtijevaju izradu plana razvoja za naredno razdoblje te pet godina iskustva na upravljačkim funkcijama. Gradu Kaštela to očito nije bilo bitno. Mislim da je javljanje jednog kandidata na jednu takvu bitnu funkciju svakako porazno za Grad i sve nas. Porazno je ukoliko nitko nije znao ili su ljudi smatrali da nemaju šanse protiv HDZ-ovog kandidata, kao što bi bilo porazno ukoliko su ljudi i znali, ali ih jednostavno nije briga, mada sam mišljenja da je ovdje bio nastup isključivo prvog slučaja.

Prvi ste put gradski vijećnik, kako bi nakon ovih nekoliko mjeseci opisali i ocijenili rad Gradskog vijeća?

Moram kazati da sam razočaran načinom rada Gradskog vijeća, obzirom da se odluke brzinski donose po već unaprijed složenom planu vladajuće većine s tim da eventualna rasprava teško može što promijeniti. Tako je bio slučaj i sa ovom odlukom o sakupljanju komunalnog otpada koju je predsjednik Gradskog vijeća čak brzinski stavio na glasovanje dok sam ja još razgovarao i raspravljao sa direktorom Zelenog i modrog te gradonačelnikom. Imam osjećaj da je na sjednici samo bitno da se ide dalje, da se dnevni red odradi što brže, dok je sadržaj često u drugom planu, iako su na prošloj sjednici bile ukupno 54 točke dnevnog reda, sve jedna važnija od druge. Međutim, zbog takvog načina rada, upravo bi svaki gradski vijećnik trebao preuzeti inicijativu, kao što sam ja nadam se preuzeo s ovom akcijom te budućim akcijama koje planiram provesti, prvo na temu promjenu smjera kretanja prometom uz more u dijelu Lukšića te temu uvođenja kružnog toka umjesto semafora na križanju Škabrnjske ulice u Štafiliću te ulice satnije Putalj u Sućurcu, pokraj Lidla, s Cestom dr. Franje Tuđmana i neke druge teme – zaključio je Mario Serajlić i najavio nove aktivnosti.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno