hren
 

SPLIT/ZAGREB - Na svojoj današnjoj sjednici (četvrtak) Vlada će predstaviti i vrlo vjerojatno usvojiti Uredbu o uređenju i zaštiti obalnog područja, dugo očekivani i iznimno važan dokument kojim će se strogo ograničiti i vrlo pomno kontrolirati svaka buduća gradnja na obali i otocima. Nakon što su u srpnju ove godine usvojene izmjene Zakona o prostornom planiranju, u potpunosti je zaustavljeno izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola te se cijelo vrijeme čekala uredba koja bi se danas trebala usvojiti. Kako neslužbeno doznajemo, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva posljednjih je tjedana bilo izloženo strahovitim pritiscima, prije svega brojnih investitora, budući da ovom uredbom Vlada sasvim jasno staje na kraj famoznoj "apartmanizaciji" Jadrana.


Kako je Slobodna već prije dva mjeseca najavila, odlučeno je da se svi otoci, pojas kopna u dubini od tisuću metara od obale te pojas mora u širini od 300 metara od obale proglašava "zaštićenim obalnim područjem" (ZOP), zonom u kojoj će svaka buduća gradnja biti strogo određena i nad kojom će ministarstvo Marine Matulović-Dropulić praktično imati potpuni nadzor. Naime, svi postojeći i budući prostorni planovi za obalu i otoke morat će se uskladiti s Uredbom o uređenju i zaštiti obalnog područja, a suglasnost na njih davat će Ministarstvo prostornog uređenja.
U zaštićenom obalnom pojasu ubuduće će biti zabranjeno povećavanje postojećih ili otvaranje novih građevinskih zona, što znači da se izvan postojećih naselja praktično više neće smjeti ništa graditi. Izuzetak su "izdvojena građevinska područja", dakle zone izvan naselja, u kojima će se moći planirati samo ugostiteljsko-turistički sadržaji, no i oni pod strogo određenim uvjetima: isključivo kao turistička naselja, najviše na 15 hektara s gustoćom od 50 do 120 kreveta po hektaru, s izgrađenošću od najviše 30 posto te s najmanje 40 posto površine uređene kao park ili prirodno zelenilo. Broj vezova ovdje je ograničen na 20 posto ukupnog smještajnog kapaciteta zone, ali na maksimalnih 400 vezova.
Ako Vlada danas doista usvoji ovaj dokument, u pojasu od stotinu metara od obale ubuduće će se moći graditi samo hoteli, građevine javne namjene, infrastrukturne građevine i sadržaji koji po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali, poput brodogradilišta i luka. U ovom pojasu bit će zabranjeni apartmani i svaka proizvodnja koja nije povezana s morem, no važno je napomenuti da se ova odredba ne odnosi na naselja koja moraju imati Generalni urbanistički plan (GUP) - dakle, na gradove na obali i otocima veće od 15 tisuća stanovnika, kao ni na naselja kojima se građevinsko područje uz obalu smatra već izgrađenim.
Ako je više od 80 posto površine nekog postojećeg građevinskog podučja već izgrađeno ili privedeno svrsi, Uredba dozvoljava njegovo povećanje za najviše 20 posto. No, također, ako je neizgrađeni dio kojeg građevinskog područja manji od 50 posto, Vlada određuje da se cijelo područje mora smanjiti na 70 posto svoje sadašnje veličine. Neizgrađenim dijelom smatra se jedna ili više neposredno povezanih, neuređenih i neizgrađenih čestica ukupno većih od 5000 četvornih metara.
U zaštićenom pojasu od tisuću metara od obale ubuduće je zabranjeno planiranje i gradnja postrojenja za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina (osim soli), zatim vjetroelektrana, skladišta za obradu i odlaganje otpada (osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena), te građevina poput spremišta za alat i opremu - izuzev onih za prijavljeno obiteljsko gospodarstvo i seljačka domaćinstva s parcelom od najmanje tri hektara. U pojasu mora 300 metara od obale zabranjuje se uzgoj plave ribe, gradnja priveza izvan postojećih građevinskih područja te planiranje sidrišta ako njihov smještaj nije objavljen u službenim pomorskim publikacijama. Izvan građevinskih područja ubuduće nije dozvoljeno ni planirati luke nautičkog turizma ili nasipati obalu.
Osim što za svaku buduću gradnju Vlada propisuje gradnju u skladu s tradicijom, tako da nove građevine "namjenom, položajem, veličinom i oblikovanjem poštuju zatečene prostorne vrijednosti", planira se i saniranje postojećih napuštenih eksploatacijskih polja i njihovo pretvaranje u ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene. Vlada planira potaknuti zaštitu svih prirodnih resursa, a osobito izvora pitke vode, zatim poticati obnovu šuma i druge vegetacije, osigurati slobodan pristup obali i pomorskom dobru i razvitak sve infrastrukture uvjetovati zaštitom i očuvanjem krajolika. Skupa s aktualnom akcijom rušenja bespravnih objekata - koja se uskoro nastavlja i na obali - najnovija uredba trebala bi konačno zaustaviti trend apartmanizacije i betonizacije Jadrana, koji se posljednjih godina dobrano izmakao kontroli.

Više: Slobodna Dalmacija


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij