rera mala

Druga radionica za dionike naziva „Scenariji adaptacijskih mjera“ održana je danas u hotelu Salona Palace u Solinu u organizaciji JU RERA S.D. i Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Sve se odvija u sklopu Interreg projekta Change we care, a upravo je fakultet zadužen za izradu Plana prilagodbe na klimatske promjene za područje rijeke Jadro koje je ujedno i pilot područje projekta. 

„Iznimno mi je drago što se ovako jedan hvalevrijedan projekt provodi s ciljem očuvanja naše rijeke Jadro, rijeke koja nam život znači“ – istakao je u svom pozdravnom obraćanju zamjenik gradonačelnika Solina, Ivica Rakušić i dodao: „Veseli nas što ćemo dobiti Plan kao podlogu za daljnje prostorno planiranje i gradnju komunalne infrastrukture“.

Voditelj projekta, Mili Novak iz JU RERA S.D. rekao je kako je glavni rezultat projekta za područje Splitsko-dalmatinske županije izrađen Plan prilagodbe na klimatske promjene za područje rijeke Jadro i Kaštelanskog zaljeva te dodao: „Plan prilagodbe zamišljen je kroz tri cjeline: Analitička faza, Prijedlozi prioriteta i mjera te Praćenje provođenja prioriteta i mjera. Kroz ovu drugu radionicu prezentirali smo moguće scenarije klimatskih promjena te u komunikaciji s relevantnim dionicima nastojimo pronaći kvalitetne ulazne podatke kako bi dobili kvalitetan Plan prilagodbe na klimatske promjene s ciljem odgovornog upravljanja prostorom i sprječavanja negativnog utjecaja klimatskih promjena.“

Nakon što su stručnjaci na prethodnoj radionici dali pregled analiza stanja voda i urbanizacije te opasnosti od klimatskih promjena u slivu rijeke Jadro, na ovoj radionici su predstavili viziju razvoja prostora s ciljevima, te potrebne mjere da se to ostvari. Kao i na prvoj radionici, u izradu plana uključeni su dionici čiji su prijedlozi uvršteni u Plan.

Problemi u ovom prostoru su rezultat prirodnih procesa ali i prenamjene korištenja zemljišta u slivu rijeke Jadro a što je narušilo prirodne procese. U budućnosti će problemi biti veći u novim klimatskim i društveno-ekonomskim uvjetima života. Zato se jačanje i otpornost biološke raznolikosti a time i održivosti življenja treba rješavati inovativnim prostornim planiranjem koje uvažava okoliš, a posebno vode koje su na ovim prostorima osjetljive i specifične (krš).

rera 01

Vode treba zadržati u slivu i dati vodi prostora kako bi se onečišćenje prirodnim procesima izdvojilo iz vode. S obzirom na značaj izvora vode za održivost življenja i zdravlje ljudi na širem području (voda za piće), najveću pozornost treba posvetiti urbanim vodama u slivu koje su onečišćene i zbrinjavanju svih vrsta otpada.  Sve prijetnje u slivu kao i mjere zaštite se moraju integralno sagledavati i rješavati jer se svi pritisci na vode i vodni okoliš zbrajaju s tokom vode od sliva do obalnog mora. Na samom ušću, zbog buduće ugroze od plavljenja treba implementirati zeleno rješenje koje će omogućiti razvoj grada ali i osigurati površine koje će moći plaviti. Za tok rijeke Jadro i njenih pritoka i bujica treba preispitati mogućnost renaturalizacije, odmaka gradnje od rijeke, širenje toka s meandriranjem, sadnju stabala i drugo, a što bi vratilo prirodnu funkciju rijeke i time osiguralo održivost življenja.

Ukratko – naselja treba transformirati iz „tvrdih i sivih“ u „meka i zelena“ u svrhu jačanja održivosti i otpornosti vodnih resursa, bioraznolikosti,  te u konačnici čovjekove egzistencije.

Osnovni koncepti koji se predlažu ovim planom su:

  • Zaštita vodnih resursa pametnim rastom i razvojem
  • Razvoj i rast s malim utjecajem na okoliš ili zelena infrastruktura
  • Dizajn u prirodnom urbanom sustavu ili ekološki održivi razvoj
  • Urbano oblikovanje osjetljivo na vodu (UOOV) (Water sensitive urban design WSUD)

Glavni ciljevi ovog Plana mogu se sažeti u:

  • Očuvanje i unaprjeđenje stanja voda i prirodnog okoliša
  • Jačanje otpornosti izgrađenih područja na klimatske promjene
  • Implementacija pametnog upravljanja slivom rijeke Jadro i urbanim područjima

Na radionici su bili prisutni predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, jedinica lokalne samouprave grada Solina te općine Klis, predstavnici Hrvatskih voda, Vodovoda i kanalizacija, partneri na projektu Institut za oceanografiju i ribarstvo i Geodetski fakultet Zagreb, PAC/RAC.

Nakon ove radionice planirana je i treća, posljednja, a pod nazivom: „Predstavljanje akcijskog plana“ .

Foto: promo


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij