hren

drva za grijanje

Grad Kaštela pozvao je danas korisnike zajamčene minimalne naknade s područja Kaštela da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ( IV. kat soba 6) do ponedjeljka, 27. rujna dostave vlastoručno potpisanu izjavu da se griju na drva radi priznavanja prava na troškove ogrjeva.

Potpisana izjava o grijanju na drva je preduvjet ostvarenja ovog prava i bez priložene izjave Splitsko-dalmatinska županija neće doznačiti sredstva za isplatu troškova ogrjeva. Od korisnika zajamčene minimalne naknade traži se žurno dostavljanje potpisane izjave radi dostavljanja iste Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Obrazac Izjave može se preuzeti OVDJE,  a više informacija moguće je dobiti putem telefona 021/205 219


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij