hren

Stalne kritike od strane građana na način i uvjete kako se izvode radovi aglomeracije na području Kaštela, o čemu smo i sami nekoliko puta pisali, naveli su nas da od Vodovoda i Kanalizacije, u čije ime tvrtka Strabag izvodi radove diljem Kaštela, postavimo i nekoliko konkretnih pitanja.

Upit smo poslali voditelju projekta Vedranu Marketiću te koordinatorici projekta Vesni Mašić. Što smo ih pitali i što su nam odgovorili pročitajte u nastavku.

- Radovi se istovremeno otvaraju na više lokacija, a potom se na pojedinim lokacijama ne radi duže vremena?

Sukladno prethodno definiranim planovima i zahtjevima projekta, radovi se organiziraju po grupama kolektora koji čine funkcionalnu cjelinu. Tako npr. u situaciji ako na kolektor u glavnoj ulici veže određeni broj kolektora iz sporednih ulica, tada se taj dio mreže organizira kao jedna cjelina. To je razlog zbog kojeg se otvaraju radovi na više lokacija pa se u nekim periodima izvođenja radova potencijalno stječe dojam da se ne radi duže vremena, no zapravo se cijelo to vrijeme izvode radovi u nekoj od susjednih ulica ili više njih koji su sastavni dio navedene organizacijske cjeline.
Isto tako neki radovi kao što su tlačno ispitivanje na vodonepropusnost te ispiranje i dezinfekcija montiranog vodoopskrbnog cjevovoda, uzimanje uzoraka vode i ispitivanje ispravnosti traju cca 15 dana, dok za vrijeme tih radova nema klasičnih – vidljivih radova pa je isto tako moguće steći dojam da se ne radi duže vremena. No naglašavamo da je sve usklađeno sukladno zahtjevima projekta i kako bi se sve zajedno na najbolji i najbrži mogući način rješavalo, a na nivou navedenih funkcionalnih cjelina.

 - Zbog čega se građanima prije početka radova, u suradnji s Gradom Kaštela, ne osiguraju, tamo gdje je moguće, alternativni putevi za pristup domovima

Treba naglasiti da prije početka radova Izvođač za svaku ulicu od Grada Kaštela traži odobrenje na prometno rješenje. No prometnim rješenjima nisu predviđeni alternativni putevi, već zatvaranje ulice ili samo jednog njenog traka. Svako od ovih rješenja prije početka radova odobrava Grad Kaštela., dok u iznimnim slučajevima gdje nije moguće na nekom dužem potezu osigurati prohodnost, Izvođač/Naručitelj radova čini sve što je moguće da se osigura i alternativni put, svjestan situacije koja otežava svakodnevan život stanovnika. 

 - Utvrđuju se rokovi za dovršetak pojedine ulice, a potom se isti probijaju dvostruko pa i dulje. Jedan od primjera je Gajeva ulica u Starom gdje su radovi započeli krajem listopada/početkom studenog i najavljeno je u službenim dopisima da će biti gotovi u drugoj polovici veljače. Ni pet mjeseci kasnije još se ne nazire kraj tim radovima. A takvih je primjera svugdje.

 Izvođač se u većini slučajeva doista nastoji pridržavati planiranih rokova, međutim ponekad se dogode nepredviđene okolnosti na terenu koje dovode do produženja trajanja radova u pojedinim ulicama, što automatski produžuje i trajanje radova u cjelini kojoj ta ulica pripada. Tako npr. u jednoj funkcionalnoj cjelini može doći do oštećenja HEP-ovih kabela uslijed iskopa ili pronalaska instalacija koje nisu bile ucrtane u katastar/sheme podzemnih instalacija pa je potrebno iste sanirati i/ili uskladiti s položajima novih instalacija i tek onda završno urediti ulicu.
Za vrijeme tih nepredviđenih radova ostale ulice iz te cjeline su pripremljene za asfaltiranje, ali ono se ne može izvesti dok kompletna grupa nije spremna. Navedeno je uzrokovano načinom organizacije posla i zahtjevima izvođenja te nije uobičajeno da se npr. radovi asfaltiranja izvode u tako malim segmentima dio po dio, već cjelovito.

Isto tako zbog nedostatnog radnog prostora, prvo se izvode radovi na kanalizacijskim kolektorima, zatim se izvrši zatrpavanje ulice pa tek nakon toga radovi na vodoopskrbnim cjevovodima te električnim i telekomunikacijskim instalacijama. Stanovništvo logično i očekivano promatra samo svoju ulicu, dok Izvođač svu organizaciju građenja provodi i primjenjuje na kompletnu cjelinu koju čini grupa određenih kolektora. To je glavni razlog zbog čega naši stanovnici vrlo često imaju dojam da se radovi ne izvode i da se ne poštuju rokovi i stoga je važno pojasniti o čemu se ovdje zapravo radi.

 - Zašto se građani ne informiraju o izmijenjenim planovima o prekidima u vodoopskrbi? Primjerice, službeno se najavi prekid vodoopskrbe za određenu lokaciju u četvrtak, no radnici se ne pojave na gradilištu, pa se sve odgodi za petak... info o tim izmjenama za građane je nepoznanica

Uslijed nepredviđenih okolnosti, neke od kojih smo prethodno spomenuli, ima slučajeva da se planovi u prekidima vodoopskrbe izmijene te se građani o istima nastoje obavijestiti pravovremeno u maksimalno mogućoj mjeri. Sve potrebne informacije naši građani mogu pronaći na društvenim mrežama VIK Splita i u medijima, kao i iste dobiti od naših djelatnika.
Ovim putem zahvaljujemo svima na dosadašnjem razumijevanju te naglašavamo da projekt kao takav ima svoje zakonitosti i da se doista maksimalno trudimo uskladiti iste s potrebama stanovnika, što naravno u svim situacijama nije moguće, dok nam je svima zajednički cilj projekt završiti čim ranije i svima nama zajedno osigurati kvalitetniju, zdraviju i bolju budućnost koja će tada kreirati okružje kakvo naši stanovnici, ali i svi naši sadašnji i budući gosti i turisti s pravom i očekuju. Svjesni zahtjevnosti projekta, i važnosti kvalitetne suradnje s našim sugrađanima ovim putem ljubazno molimo za razumijevanje i strpljenje u slučajevima poput ovog, dok ćemo mi nastojati iste smanjiti na najmanju moguću mjeru te pronaći najadekvatnije rješenje za svaku takvu situaciju.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij