Kao što smo prije nekoliko dana napisali u tekstu o aktualnoj temi odlaganja i zbrinjavanja biljnog otpada, Kaštelima je nužna kompostana, mjesto gdje se biljni materijal, odnosno organski materijal, određenim postupkom razgradnje pretvara u prirodno gnojivo – kompost.

O potrebi izgradnje kompostane na za to adekvatnom mjestu, govori se već godinama, a posebno se ta tema aktualizirala u vrijeme kada je gradonačelnik Kaštela bio Josip Berket, no realizacija se, iz različitih razloga, nije pomakla niti koraka. Josip Berket, kao gradski vijećnik, često pitanja i prijedloge o kompostani „otvara“ za govornicom gradske vijećnice, a tema kompostane i to, ne samo kao potrebe Kaštela već i gradova u okružju, aktualizirala se i tijekom predizborne kampanje, kada su o njoj govorili kandidati iz susjednih gradova.

Prema pojedinim izjavama gradonačelnika Kaštela Denisa Ivanovića, koje smo čuli prije nekoliko dana, dalo bi se zaključiti da je projekt pokrenut te da izgradnja kompostane više nije samo priča.

Kako bi saznali je li to tako, gradonačelniku Ivanoviću postavili smo direktno pitanje u kojoj je fazi realizacija projekta kompostane.

- Projekt kompostane, čija je gradnja predviđena u Kaštel Štafiliću, ima riješenu prostorno-plansku dokumentaciju. Proteklih mjeseci u dogovoru s okolnim gradovima došli smo do ideje da za ovo područje aglomeracije pokrećemo izgradnju kompostane. Samo za grad Kaštela ta priča nam ne bi bila isplativa. Ako radimo modernu kompostanu za biootpad, ona može zaprimiti veliku količinu biootpada i zato idemo zajedno sa susjednim gradovima.
Vjerujem da će se u budućnosti dogoditi Lećevica, koju svi očekujemo, a idućih dana će se otvoriti reciklažno dvorište za građevinski otpad u kavi u Kaštel Sućurcu, pa sada idemo i u ovu priču s kompostanom. 
Idućih dana ćemo pokrenuti izradu dokumentacije i nakon toga krećemo u izgradnju koja bi se financirala iz EU fondova – bio je odgovor koji smo dobili iz Ureda gradonačelnika.

Još malo strpljenja i vjerujemo da će Kaštelani u bližoj budućnosti riješiti i problem zbrinjavanja biljnog otpada. Ipak Kaštela su grad s velikim brojem zelenih površina i kaštelanskim poljem, gdje se sve više zemljišta stavlja u funkciju poljoprivrede, a biljnog otpada sve je više.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno