Na svojim stranicama Grad Kaštela danas je objavio Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova prema Programu POS-a. Povjerenstvo Grada Kaštela za utvrđivanje liste reda prvenstva i provedbu Programa društveno poticane stanogradnje bodovalo pristigle zahtjeve te je utvrdilo Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a.

Temeljem članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Kaštela, podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na Prijedlog liste reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku, u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Kaštela, putem Povjerenstva.

Na prijedlog Povjerenstva, konačnu Listu utvrđuje Gradonačelnik Kaštela nakon što donese Odluku po podnesenim prigovorima.

Prijedlog liste reda prvenstva pogledajte OVDJE


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij