MOGUĆE OSTVARITI DO 50 TISUĆA NAMJENSKIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Tek malo vremena ostalo je za prikupljanje dokumentacije gospodarstvenicima koji planiraju aplicirati za dodjelu potpora namijenjenih razvoju poduzetništva u ovoj godini, koje  bespovratno daje Grad Kaštela, s obzirom da je rok za podnošenje prijava 17. travnja, odnosno do ove subote.

Cilj javnog poziva, kojeg je sredinom ožujka raspisao gradonačelnik Denis Ivanović, promicanje je razvoja poduzetništva i stvaranja povoljne poduzetničke klime na području grada, a u skladu s njim će sve pravne i fizičke osobe s područja Kaštela, koje udovoljavaju utvrđenim kriterijima, za razvoj svog poslovanja moći dobiti do 50 tisuća kuna.

Potpore se dodjeljuju sukladno važećim propisima o državnoj potpori, a mogu se odobriti samo onim korisnicima koji već nisu koristili najveći dopušteni iznos državne potpore za iste opravdane troškove, odnosno dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti.

Glavni uvjeti za ostavarivanje prava na ovu  „financijsku injekciju“ su da pravne, odnosno fizičke osobe imaju registrirano sjedište na području Kaštela i minimalno jednog zaposlenika, koji ujedno može biti i vlasnik gospodarskog subjekta. Također moraju imati podmirene sve financijske obveze prema Gradu Kaštela, inače se automatski smatraju neprihvatljivima za daljni postupak vrednovanja projektnog prijedloga. Kako je kao dokaz potrebna potvrda Porezne uprave o  stanju dugovanja, poduzenicima ostaje tek petak kako bi zatražili i dobili istu te na vrijeme predali svu traženu dokumentaciju.

Razdoblje prihvatljivosti troškova je od 01.01.2020. do isteka četiri mjeseca od datuma potpisivanja ugovora o sufinanciranju, a njima se smatraju troškovi uređenje i izgradnja poslovnog prostora, nabave informatičke i druge opreme, alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata, računalnih programa namijenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti, prijevoznih sredstava u svrhu proširenja ponude subjekata čija je primarna djelatnost turizam, sport, rekreacija ili njima blisko vezane,  uvođenje i implementiranje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem i tome slično.

Za ostvarivanje potpora potrebno je dostaviti svu relevantnu dokumentaciju kojom se dokazuje priroda poslovnog subjekta te nastali trošak, a osim računa prihvatljive su i ponude za koje će dokaze o plaćanju i račune trebati dostaviti ukoliko njihovi projekti budu ocjenjeni pozitivno od strene Povjerenstva.

Sve dodatne informacije o Pozivu, kao i obrasce potrebne za sudjelovanje možete preuzeti u nastavku

1. Javni poziv
2. Zahtjev – Obrazac 1
3. Obrazac 2
4. Program poticanja razvoja
5. Obrazac 4


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij