hren

Turistička zajednica Splitsko- dalmatinske županije objavila je Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „Podrške razvoju turističkih događanja“ u 2021. Godini.

Visina potpore koja se dodjeljuje jednom Korisniku može iznositi najviše 200.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan kada korisnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za manifestacije od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose slijedećim ciljevima:

 • Razvoju turizma, te kulturne i povijesne baštine,
 • Podizanju kvalitete i količine turističke ponude,
 • Razvoju kongresnog, kulturnog, aktivnog, ruralnog i ostalih selektivnih oblika turizma
 • Razvoju sadržaja koji omogućavaju poboljšavanje kvalitete i produženju turističke sezone,
 • Povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone
 • Stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Splitsko-dalmatinske županije.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju lokalnih, županijskih, nacionalnih i međunarodnih događanja, i to:

 • Kulturnih manifestacija,
 • Zabavnih manifestacija,
 • Sportskih manifestacija,
 • Eno-gastronomskih manifestacija,
 • Ostalih manifestacija

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2021. godini na području Splitsko-dalmatinske županije. Sredstva su  namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

 • Sufinanciranje održavanja manifestacije -(troškovi glazbenika, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi);
 • Izrada promotivnih brošura i promocije manifestacije na internetu;
 • Nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije;
 • Najam prostora za održavanje manifestacije;
 • Troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora;
 • Druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije.

Kandidature koje su podnesene u 2019. godini, a kojima su dodijeljena sredstva no ista nisu opravdali u zadanom roku, odnosno nisu podnijeli zahtjev za isplatom niti podnijeli ostalu popratnu dokumentaciju nemaju pravo podnošenja prijave za 2021. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 9. travanj 2021. godine, a sve detalje Javnog poziva možete pronaći OVDJE


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij