hren

Prema pisanju portala MojPosao, OŠ Ostrog iz Kaštel Lukšića raspisala je natječaj za radno mjesto Stručni suradnik logoped, jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno te učitelja glazbene kulture, jedan izvršitelj na nepuno radno vrijeme, 13 sati tjedno.Rok natječaja je do 19. ožujka.

Kako stoji u oglasu u prijavi na natječaja potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave, ime, adresu, kontakt (broj mobitela ili telefona), e-mail adresa. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti, životopis, dokaz o državljanstvu, diplomu odnosno dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme, uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom te da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije 30 dana od dana raspisivanja natječaja, stoji u oglasu natječaja na stranicama MojPosao.hr

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Dokumentacija se dostavlja neposredno ili poštom na adresu OŠ Ostrog, Put svetog Lovre 2, sa naznakom „ ZA NATJEČAJ – navesti naziv radnom mjesta na koje se kandidat prijavljuje“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pozvati na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve zakonom propisane dokumente izdane od nadležnog tijela kojima se dokazuje navedeno pravo kao i druge zakonom utvrđene dokaze koji su potrebni za ostvarivanje navedene prednosti pri zapošljavanju, a koja se ostvaruje u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanja kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ostrog koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.

U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Natječaj za radno mjesto logopeda možete pogledati OVDJE.

Natječaj za radno mjesto učitelja glazbene kulture možete pogledati OVDJE.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij