hren

STATISTIKA KAŠTELANSKIH ŽUPA
Protekla 2020. godini bila je posebna, zahtjevna i puna neizvjesnosti za sve nas. Kako bilježe kaštelanske župe bio je veći broj obreda ukopa umrlih u odnosu na godinu prije, a uz sve epidemiološke mjere i ograničenja, protekle godine bilo je krštenja, ali i crkvenih vjenčanja.

Upravo zbog epidemioloških mjera cijela godina bila je bez svadbenih slavlja na kakva smo navikli, no to nije spriječilo parove da stupe i u crkveni brak, i to njih 97, što je za 24 manje u odnosu na godinu prije. Najviše vjenčanja u protekloj godini bilo je u župnoj crkvi u Kaštel Lukšiću i to njih 25. Uz to valja napomenuti kako su pojedini svoja vjenčanja otkazali, odnosno prolongirali za „bolja“ vremena.

Kada su krštenja u pitanju, u protekloj godini u Kaštelima se krstilo 321 dijete, što je za 46 krštenja manje u odnosu na godinu prije. Najviše krštenja bilo je u župama u Kaštel Lukšiću i Kaštel Novom i to po 54 obreda. Ujedno, gledajući sveukupne obrede, krštenja u odnosu na vjenčanja i ukope  prednjače kao i u 2019. godini.

Za razliku od krštenja i vjenčanja, ukopa na kaštelanskim grobljima je u 2020. godini bilo 37 više nego u 2019. godini. Statistika pokazuje da su u 2020. godini bila 282 vjerska obreda ukopa umrlihi to najviše u Kaštel Sućurcu, njih 66.

U 2020. godini najviše je bilo obreda u župnoj crkvi u Kaštel Lukšiću, a potom u Kaštel Sućurcu i Kaštel Novom, i to njih više od stotinu po župi, potom slijedi Kaštel Stari, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Štafilić i Radun.

Dodajmo, kako su u kaštelanskim župama održane i Prve pričesti, osim u kambelovskoj župi koja će biti u 2021. godini. Ujedno, ovu će se godinu krizmati i prošlogodišnji krizmanici svih osam kaštelanskih župa u kojima je Krizma odgođena zbog epidemioloških mjera.

Statistiku kaštelanskih župa pogledajte u nastavku...

Župa Sv. Jurja mučenika Kaštel Sućurac

                            2020               2019

Vjenčani                13                    18            

Kršteni                   40                    49

Umrli                      66                    51

Župa Sv. Jeronima – Kaštel Gomilica

                            2020               2019

Vjenčani                10                   20                

Kršteni                   47                   57 

Umrli                      29                   28  

Župa Sv. Mihovila arkanđela  - Kaštel Kambelovac

                            2020               2019

Vjenčani                10                   11            

Kršteni                   31                   34

Umrli                      44                   30

Župa Uznesenja BDM – Kaštel Lukšić

                            2020               2019

Vjenčani                25                    15           

Kršteni                   54                    58

Umrli                      42                   42

Župa Sv. Ivana Krstitelja  - Kaštel Stari

                            2020               2019

Vjenčani                13                    19         

Kršteni                   43                    52

Umrli                      37                    27

Župa Kraljice mučenika  - Radun

                           2020               2019

Vjenčani                 4                      8            

Kršteni                  25                    25

Umrli                       7                    16

Župa Sv. Petra apostola  -  Kaštel Novi

                            2020               2019

Vjenčani                12                    21            

Kršteni                   54                   59

Umrli                      38                   31

Župa Bezgrešnog začeća BDM – Kaštel Štafilić

                          2020               2019

Vjenčani              10                      9            

Kršteni                 27                    33

Umrli                   19                     20


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij