hren

HZJZ je objavio preporuke za održavanje misnih obreda koje se izdaju sa svrhom zaštite vjernika koji ih pohađaju, smanjujući rizik prijenosa bolesti. 

Preporučuje se skraćenje svetih misa u božićno vrijeme, osobito polnoćke. Potrebno je, koliko god je moguće, skratiti trajanje, a povećati broj svetih misa te pomaknuti mise na Badnjak u ranije termine, da završe do 22 sata.

Potrebno je ograničiti maksimalni broj vjernika na misnom obredu u crkvi na način da se udovolje slijedeći uvjeti:

  • Broj vjernika koji mogu istovremeno biti u crkvi ovisi o unutarnjoj površini crkve na način da ne smije biti više od jednog vjernika na sedam (7) kvadratnih metara prostora predviđenog za vjernike (dakle, u površinu crkve se ne računa prostor oko oltara) i istovremeno treba osigurati dva metra razmaka u svim smjerovima između vjernika na misi.
  • Obavijest o najvećem dopuštenom broju vjernika na misi treba biti istaknuta na ulazu, a župljani trebaju voditi računa o tome da zaduže nekoga da kontrolira broj osoba koje ulaze.

Održavanje fizičke distance:

  • Članovi istog kućanstva i obitelji koje zajedno dođu na misu, ne trebaju održavati međusoban razmak od dva metra, ali između jednog kućanstva/obitelji i drugog kućanstva/obitelji treba biti razmak od dva metra. Preporučujemo odrediti klupe koje su namijenjene vjernicima koji dolaze u grupama iz istog kućanstva/obitelji (npr. prvih par klupa).
  • Radi osiguravanja udaljenosti u anteroposteriornom smjeru, može se koristiti tek svaki drugi red klupa i treba označiti koje su klupe predviđene za vjernike, a koje se ne mogu koristiti.
  • U redu za pričest treba održavati razmak od dva metra i smjer kretanja treba biti takav da se nakon pričesti ne vraća vjernik istim putem kojim je išao na pričest već da zaobiđe klupe i vrati se na svoje mjesto.

Opće preporuke:

  • Korištenje zaštitnih maski; Cijelo vrijeme boravka u crkvi (osobito za vrijeme govora i pjevanja), vjernici trebaju nositi masku (osim u vrijeme pričesti).
  • Odustati od zbornog pjevanja.

Osobna higijena:

  • Pri ulasku u crkvu, potrebno je dezinficirati ruke.
  • Izbjegavati fizički dodir (rukovanje i ljubljenje) pri čestitanju Božića.
  • Prije mise i nakon mise pridržavati se ograničenja vezanih uz fizički kontakt s osobama koje nisu članovi kućanstva.

KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij