JEDNOSTAVAN PROCES
Od 21. prosinca ponovno je dostupan sustav e-Propusnice te omogućuje građanima jednostavno slanje zahtjeva za izdavanje propusnica korištenjem usluga e-Građani i NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav)

Sustav e-Propusnice omogućava sljedeće funkcionalnosti za građane:

- predaja zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica prema nadležnom stožeru civilne zaštite
- pregled predanih zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica i njihovih statusa
- pregled i preuzimanje odobrenih e-Propusnica u PDF obliku.

Da podsjetimo, sukladno Odluci o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2020., zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta, odnosno boravišta od 23. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021.

Osnovni razlog donošenja ove odluke je ograničavanje kretanja i putovanja koji nisu neophodni za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini i time sprječavanje prijenosa bolesti COVID-19. Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koja podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite ako se radi o drugom opravdanom razlogu. Također, s obzirom na intenciju odluke, napominje se kako će Ravnateljstvo civilne zaštite restriktivno tumačiti 'druge opravdane razloge' te se mole građani da ne podnose zahtjeve za propusnice ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Tko je izuzet iz ove odluke?

Od te zabrane izuzete su neke kategorije osoba koje su neophodne za funkcioniranje gospodarstva i zajednice, kao i kategorije osoba koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Kategorije osoba koje su izuzete od zabrane svojstvo koje im to omogućava mogu dokazati:

-iskaznicom ili drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom
-propusnicom.

Osobe koje ne posjeduju iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu ili dokument propusnicu mogu zatražiti od županijskog stožera civilne zaštite prema mjestu svoga prebivališta ili boravišta.

Budući da se unaprijed ne mogu predvidjeti sve životne situacije, postoji mogućnost da se dobije propusnica i u slučajevima drugih opravdanih razloga, a takve propusnice izdaje Ravnateljstvo civilne zaštite. Drugi opravdani razlozi su primjerice: odlasci na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni, odlazak u hotele ili druge smještajne objekte za koje su izvršene uplate najkasnije do dana stupanja na snagu odluke (23.12.2020. godine), omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom, odlazak na sahranu člana uže obitelji, povratak ili neodgodiv put u inozemstvo i dr.

Propusnice nemaju rok na koji se izdaju.

Sljedeće kategorije osoba su zbog djelatnosti ili poslova koje obavljaju izuzete od zabrane napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište:

Osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu

- podrazumijeva osoblje prijevozničkih tvrtki i tvrtki uključenih u opskrbu, pri čemu je nužno da osobe kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata - CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu
- također podrazumijeva osoblje nužno za djelatnost distribucije pošte i paketa, a svoje svojstvo dokazuju iskaznicom ili potvrdom koju im izdaje poslodavac na obrascu koji se nalazi u prilogu ove upute - Prilog 2
- dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe
- osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status prilikom dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom kojim se može dokazati pripadnost jednoj od navedenih kategorija osoba (npr. iskaznice zdravstvenih ustanova, komora i sl.)
- ukoliko osobe nemaju neku od naprijed navedenih isprava ili dokumenata, u cilju dnevnih migracija, odnosno putovanja na posao i s posla, poslodavac im može izdati potvrdu na obrascu.

Izvješćivanje javnosti

- osobe navedene u ovoj kategoriji, svoj status dokazuju novinarskom (press) iskaznicom.

Pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb

- nužno je da osobe kojima je potrebna medicinska skrb kod sebe imaju propusnicu, a propusnica se, ukoliko za to postoji potreba, može izdati i osobi koje se nalaze u pratnji ili prevozi osobu kojoj je potrebna medicinska skrb – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja treba medicinsku skrb.

Putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

- nužno je da ova kategorija osoba prilikom putovanja na posao i s posla posjeduje propusnicu jer ne posjeduju za to potrebnu iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja traži propusnicu.

Žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

- osobe navedene u ovoj kategoriji prilikom putovanja na posao i s posla pripadnost navedenim službama dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom.

Diplomatsko osoblje

- osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status dokazuju diplomatskom iskaznicom.

Dakle osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod a), b), c), f) i g) ne trebaju tražiti propusnice, već se od županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište do županije u kojoj obavljaju djelatnost ili posao mogu kretati temeljem iskaznica, drugih identifikacijskih isprava i dokumenata ili potvrde. Osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod d) i e) izdavanje propusnica trebaju zatražiti od županijskog stožera prema mjestu prebivališta ili boravišta. Osobe koje imaju neki drugi opravdani razlog, a koji nije naveden u odluci, izdavanje propusnice mogu zatražiti od Ravnateljstva civilne zaštite.

Kako do svoje e-Propusnice

Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koje podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite ako se radi o drugom opravdanom razlogu koji nije naveden u točke II. odluke, putem sustava e-Propusnice.

Proces izdavanja e-Propusnice:u internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hrodaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavupotvrdite svoje podatkeulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjevaukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjevnakon odobrenja vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu.

Budući da je osnovna intencija ove odluke ograničiti sva kretanja i putovanja koja nisu nužno neophodna za funkcioniranje gospodarstva i zajednice, skreće se pozornost svim službenicima i zaposlenicima na koje se ne odnosi zabrana napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište da su izuzeti od zabrane zbog obavljanja svoje službene djelatnosti ili posla i da iskaznice ili druge identifikacijske isprave ili dokumente mogu koristiti samo za službene, tj. poslovne potrebe, odnosno za kretanje između županije gdje imaju prebivalište ili boravište i županije gdje obavljaju djelatnost ili posao.

Isto tako, poslodavci kojima je dana mogućnost izdavanja potvrda iste trebaju izdavati samo osoblju koje im je nužno neophodno za obavljanje djelatnosti ili posla i samo za službene potrebe (ne mogu se npr. izdavati potvrde radnicima koji su na godišnjem odmoru, na bolovanju ili rade od kuće i sl.).

Također, s obzirom na intenciju odluke, napominje se kako će Ravnateljstvo civilne zaštite restriktivno tumačiti 'druge opravdane razloge' te se mole građani da ne podnose zahtjeva za propusnice ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Izvor: Tportal.hr


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij