Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj odnosno pokrenut postupak davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnoj državnoj brodskoj liniji Trogir – Slatine – Split i obratno.

Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak 25. siječnja 2021. godine u 15 sati, a Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 26. siječnja u 10.30 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split, prenosi Morski.hr.

Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Ponuda s pripadajućom dokumentacijom mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene u ponudi izražavaju se u kunama.

Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom postupka davanja koncesije na koji se odnosi, s naznakom: ”ne otvaraj” i adresom ponuditelja.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u dijelu ‘Objave koncesija” korištenjem izbornika ”Jednostavna tražilica” putem broja objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij