hren

OBJAVLJEN JAVNI POZIV
Prema odluci Gradskog vijeća Kaštela, objavljen je javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Grada koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih Kaštela.

Savjet mladih broji devet članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika,  koje bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine. Za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu biti kandidirane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Kaštela koji su u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo  navršili 15 i nemaju više od 30 godina života.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura mogu biti udruge koje su opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Ako je predlagatelj neformalna skupina ona mora okupiti najmanje 40 mladih s područja Kaštela.

Prijave i prijedlozi kandidatura se mogu podnijeti najkasnije 15 dana od objave javnog poziva, a sve detalje javnog poziva, kao i potrebne upute i obrasce možete naći na službenim stranicama Grada Kaštela OVDJE

Foto: ilustracija Pexels


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij