hren

GODIŠNJA LISTA PORTALA NAJDOKTOR.COM
Portal najdoktor.com već sedmu godinu sastavlja popis najboljih liječnika na području Hrvatske prema izboru pacijenata, koji svoje ocjene i komentare o iskustvima s pojedinim liječnicima ostavljaju na tom portalu, a među najboljim liječnicima i ove godine se našlo njih nekoliko iz Kaštela.

U sastavljanju liste najboljih liječnika u obzir se uzimao broj komentara, odnos broja pozitivnih i negativnih komentara te kvaliteta samih komentara, dok komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima liječnici ne mogu birati ni osoblje niti pacijente. Svakako treba naglasiti da se imena mnogih liječnika, među kojima i značajan broj uspješnih i iznimno stručnih,  ne nalaze u popisu portala najdoktor.com, već samo oni, čiji su pacijenti voljni ostaviti neki komentar na tom portalu.

Imena najboljih doktora objavljena su prema specijalizaciji te mjestu i ustanovi gdje rade pa je tako  u Kaštelima tek jedna doktorica među najboljim doktorima  i to ginekologinja Linda Zanchi, koja se na popisu najboljih nalazi već nekoliko godina.
No, treba napomenuti da su iz Kaštela, također nekoliko godina zaredom, i jedan od najboljih neurologa Darijo Sučević, koji radi u splitskom KBC-u te stomatologinja Milija Baldić – Lukšić, koja ima ordinaciju u Trogiru.

Foto:Pexels


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij