hren

U prostorima Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split ovog utorka izvršena je primopredaja dokumentacije vezano za realizaciju Ugovora o radovima na izgradnji dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (K. Sućurac, K. Gomilica, K. Kambelovac) i grada Trogira (Plano) te je izvođač radova prema Ugovoru, Zajednica gospodarskih subjekata CESTAR d.o.o. Split i INNECTO d.o.o., uveden u posao. Današnjim danom započinju radovi po navedenom ugovoru.

Podsjetimo kako je Ugovor o radovima na izgradnji dijela vodoopskrbe i odvodnje grada Kaštela (K. Sućurac, K. Gomilica, K. Kambelovac) i grada Trogira (Plano) između Vodovoda i kanalizacije Split (VIK) kao investitora i Zajednice gospodarskih subjekata: CESTAR d.o.o. Split i INNECTO d.o.o. kao izvođača radova, potpisan 20. listopada 2020. godine.

Ugovoreni radovi na području Kaštela (K.Sućurac, K.Gomilica, K.Kambelovac) i grada Trogira (Plano) predviđaju izgradnju više od 27 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda i rekonstrukciju postojećih, zatim pripremu izvedbe za 885 novih vodovodnih priključaka, izgradnju 2 vodospreme 500 m³ te dvije crpne stanice, kao i izgradnju više od 26 kilometara novih gravitacijskih kolektora te pripremu izvedbe za 891 kanalizacijski priključak.

Rok za završetak radova je 30 mjeseci, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 133 milijuna kuna (133.569.593,78 kn) bez PDV-a.

Ugovor o radovima na izgradnji dijela vodoopskrbe i odvodnje grada Kaštela (K. Sućurac, K. Gomilica, K. Kambelovac) i grada Trogira (Plano) dio je projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela - Trogir, ukupne vrijednosti 1,43 milijarde kuna kojega s 803 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij