hren

S UREĐENJEM SE KREĆE U OŽUJKU SLJEDEĆE GODINE
Zašto u sklopu ambulante u Kaštel Starom, odnosno Doma zdravlja nema parking mjesta za invalide te hoće li se riješiti pristup od male rampe za invalide do parkinga, kako bi se invalidima korisnicima Doma zdravlja omogućio nesmetan pristup, pitanje je koje nam je uputio zabrinuti čitatelj istaknuvši kako na izlazu iz prostora gdje se obavlja rendgen ima mala rampa za invalide, ali nema mogućnosti silaska sa rubnika do automobila jer je visina tog dijela pločnika 10-ak centimetara.

Odgovor na ovo pitanje smo zatražili od ravnatelja Doma zdravlja splitsko-dalmatinske županije, Marka Rađe.

- Što se tiče rampe za invalide i pristupa samoj zgradi u pravu ste i služba održavanja Doma zdravlja je već dobila naputak da na prijelaz između kolnika ceste i pješačkog pločnika u jednom dijelu postave odgovarajuću rampu – kazao je Rađa i napomenuo kako je za uređenje parkinga zadužen grad Kaštela.
- Grad Kaštela je preuzeo na sebe obavezu uređenja prostora skloništa, sjeverno od zgrade DZ-a u parking o čemu postoji i sporazum između Doma zdravlja i Grada. Nažalost, Grad nije odradio ovaj posao do kraja, tako da problem parkinga oko zgrade Doma zdravlja još uvijek postoji.

Naime, uređenje okoliša Doma zdravlja u Kaštel Starom, Grad je aktualiziralo još u studenom prošle godine kada je sporazumom sa županijskim Domom zdravlja na sebe preuzeo obvezu uređenja. Kako je mnogo toga u ovoj godini zaustavljeno, odnosno prolongirano zbog koronavirusa, tako i to dolazi na red sa zakašnjenjem.

- Obavljeno je geodetsko snimanje i sanacija terena te uklanjanje skloništa. U postupku nabave odabran je projektant koji će u roku od dva mjeseca izraditi projektnu dokumentaciju, a nakon toga će Grad Kaštela raspisati natječaj za izvođača radova. Bude li sve teklo po planu, očekujemo početak radova u ožujku 2021. godine - kazali su iz Grada.

U sklopu navedenih radova uređenja okoliša Doma zdravlja riješit će se između ostalog pristupna cesta te pločnik i parking s posebnim naglaskom na lakši i sigurniji pristup invalidima.

- Projektom je predviđena i rekonstrukcija postojećih pristupa u visinskom i tlocrtnom smislu, uređenje i rekonstrukcija priključaka na Cestu dr. Franje Tuđmana kao i rješavanje oborinske odvodnje i javne rasvjete, uređenje kolnih, pješačkih i parkirališnih površina te izrada i osiguranje kontinuiranih pješačkih tokova s naglaskom na omogućavanje nesmetanog pristupa građevini i kretanje osoba s teškoćama u kretanju – ističu iz Grada.

Uz uređenje prometnih površina posebna pažnja će se usmjeriti na hortikulturno uređenje, sadnju stabala i mediteranskih biljnih vrsta na površinama za promet u mirovanju i pješačkim stazama gdje je to moguće, te zaštititi postojećih stabla i zelene površine gdje je to moguće, plan je Grada čime će prostor oko Doma zdravlja dobiti potpuno drugačiji izgled i bolju funkcionalnost.

 

Foto: Ivana Topić (PGK)


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij