Sezona kupanja ove je godine potrajala i do početka listopada, a osim u odgovarajućim vremenskim uvjetima kupači su mogli uživati i u odgovarajućoj kakvoći mora za kupanje, koja se ove godine ispitivala deset puta na jedanaest kaštelanskih plaža.

Završetkom sezone kupanja prestalo je i službeno ispitivanje kakvoće mora, a nadležni su ovih dana objavili i ukupne godišnje ocjene koje se donose na temelju ovosezonskih ispitivanja te konačne ocjene koje se formiraju prema rezultatima kakvoće mora u protekloj i tri sezone ranije.
Ocjene, izvrsno, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće, ujedno se dodjeljuju i prema dva službena dokumenta, a to su HR Uredba i EU Direktiva, koji donose ponešto različite kriterije.

Od kaštelanskih plaža, njih sedam dobilo je godišnju ocjenu izvrsno prema oba dokumenta, dok je samo jedna plaža, prema HR Uredbi ponijela godišnju ocjenu zadovoljavajuće, a riječ je o plaži Torac.
Za razliku od ovogodišnjih ukupnih ocjena, konačne ocjene, zbog poneke kritične situacije prethodnih godina, još uvijek su nešto lošije, posebno prema HR Uredbi pa tako plaža Gojača još uvijek ima nezadovoljavajuću ocjenu.

Plaže Puntica u Kaštel Lukšiću te Resnik i Gabine u Kaštel Štafiliću, na svim ispitivanjima ove sezone imale su izvrsnu kakvoću pa im je i godišnja ocjena prema oba dokumenta izvrsna, a jednako tako i konačna ocjena koja se odnosi na četiri zadnje sezone.
More na plaži hotela Palace u Kaštel Starom ove je godine devet puta bilo izvrsno, a jednom zadovoljavajuće, no godišnja ocjena ipak je izvrsna, kao i konačna ocjena.

Plaže Šoulavy u Kaštel Lukšiću i Baletna u Kaštel Kambelovcu također su devet puta dobile ocjenu izvrsno, no jednom je more na njima bilo ocijenjeno kao dobro. Godišnja ocjena prema HR Uredbi i EU direktivi na obje plaže je izvrsna, dok im je ocjena za protekle četiri sezone pema EU direktivi izvrsna, ali prema HR Uredbi dobra.

Izvrsnu godišnju ocjenu prema svim parametrima i kriterijima ove je sezone dobila i plaža Kamp u Kaštel Gomilici, koja je u deset ispitivanja bila izvrsna, a jednom dobra. No, zbog lošije kakvoća mora u godinama ranije, konačna ocjena ove plaže prema HR Uredbi je zadovoljavajuća, a prema EU direktivi dobra.
Druga gomilička plaža Torac ove je sezone, među kaštelanskim plažama, dobila najmanje ocjena izvrsno i to sedam puta, jednom je dobila ocjenu dobro, a dva puta zadovoljavajuće. I godišnja i konačna ocjena prema HR Uredbi na ovoj je plaži zadovoljavajuće, a prema EU Direktivi dobro.

Godišnju ocjenu izvrsno dobila je po EU direktivi i plaža Gojača u Kaštel Sućurcu, gdje je more ove sezone devet puta bilo izvrsno, a jednom zadovoljavajuće, no prema HR Uredbi godišnja ocjena je nešto lošija, odnosno dobro. Za period od 2017. do 2020. godine EU direktiva ovu plažu ocjenjuje zadovoljavajućom, a HR Uredba nezadovoljavajućom.

Po svim kriterijima i godišnju i konačnu ocjenu dobro ponijela je plaža Đardin u Kaštel Starom, gdje je ove godine more osam puta bilo izvrsno, a na dva ispitivanja zadovoljavajuće.

Na području hrvatskog dijela Jadrana nezadovoljavajuću godišnju ocjenu ove sezone ponijele su dvije plaže i to uvala Lapad na dubrovačkom području i plaža Dobrinj na Krku. U Splitsko-dalmatinskoj županiji niti jedna plaža ove godine nije dobila nezadovoljavajuću godišnju ocjenu.
Konačne ocjene, za razdoblje od 2017. do 2020. godine nešto su drugačije pa u Splitsko-dalmatinskoj županiji dvije plaže još uvijek imaju nezadovoljavajuću ocjenu, a uz Gojaču to je i plaža Gradac.
Čak deset plaža u Hrvatskoj ima konačnu ocjenu nezadovoljavajuće, a uz Gojaču, Gradac, Dobrinj i Lapad to su i plaže u Iki, hotela Milenijum u Opatiji, Kantrida u Rijeci, Martinščica na Cresu, Koločep te plaža hotela Talasoterapija u Crikvenici.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij