hren

JAVNI POZIV FIZIČKIM OSOBA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je dva javna poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u državnom vlasništvu, pri čemu se jedan natječaj odnosi na stanove, a drugi na građevinska i zemljišta sa zgradama. Među državnom imovinom koja ide na natječaj za prodaju su i dva stana u Kaštel Štafiliću.

Javnim pozivom, koji će trajati do 6. studenog, ponuđeno je na prodaju 13 stanova, za svaki je objavljena dokumentacija koja sadrži fotografije stana te neslužbenu kopiju zemljišno knjižnog izvatka, a također, osim podataka o adresi, kvadraturi i poziciji u zgradi, za svaki stan je između ostalog navedena i početna cijena, iznos jamčevine, kao i termin u kojem će stan biti dostupan za razgledavanje. Pritom se 11 stanova nalazi na raznim lokacijama u Rijeci, a dva u Kaštel Štafiliću.

Jedan od stanova je na adresi Put svete Lucije 2 i nalazi se u prizemlju, površine 30,29 četvornih metara, početna cijena je 320 tisuća kuna. Drugi stan se nalazi na adresi Bijaćka 6 na drugom katu, površine 46, 97 četvornih metara, a početna cijena je 436 tisuća kuna. Stanovi se, gotovo bez iznimke, nalaze u lošem stanju i potrebna im je renovacija.

Ponude, s cjelokupnom dokumentacijom, podnose se na adresu resornog ministarstva, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, putem pošte ili donošenjem u urudžbeni zapisnik. Krajnji rok za pristizanje ponuda je 6. studenog ove godine do 10 sati, kada će se održati i njihovo javno otvaranje.
Svi stanovi se prodaju u zatečenom stanju, po principu “viđeno – kupljeno”.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu.

Ponude mogu podnijeti sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo RH, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor, kao i onih država s kojima Hrvatska ima ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. Također, sudjelovati mogu i sve pravne osobe sa sjedištem u Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Detalje javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske možete pogledati OVDJE.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij