hren
 

Na području Grada Kaštela i ovog je ljeta bila na snazi zabrana izvođenja građevinskih radova na objektima ili zemljištima tijekom turističke sezone. Ova odluka Gradskog vijeća, prestaje važiti od utorka, 15. rujna te je time omogućeno ponovno izvođenje svih građevinskih radova.

Naime, zabrana izvođenja građevinskih radova vrijedila je za sve u vremenu od mjesec dana počevši od 15. srpnja te je odluka uključivala i zabranu radova od 15. lipnja do 1. srpnja te od 16. kolovoza do 15. rujna za one radove koji su obavljali u objektima ili zemljištima čiji se rub nalazi na udaljenosti manjoj od 100 metara od objekta u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost.

Dodajmo, kako ova zabrana nije vrijedila za radove koji se odnose na objekte od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te  radove na uklanjanju građevina na osnovu službenih rješenja.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij