hren
 

DUGAČAK POPIS LOKACIJA
Unatoč početku rada reciklažnog dvorišta u kojem je odlaganje otpada besplatno, redovnim postavljanjima kontejnera za glomazni otpad diljem Kaštela te mogućnosti besplatne dostave kontejnera na kućne adrese jednom godišnje, dio Kaštelana i dalje svoj otpad odlaže na javne površine, padine Kozjaka, plaže i druga mjesta, stvarajući ilegalne deponije koji nisu samo pitanje izgleda grada, već i sigurnosti te zdravlja građana.

Grad Kaštela u prošloj je godini za troškove uklanjanja protupravno odbačenog otpada utrošio oko 200 tisuća kuna, a kada se tome pribroji još cijeli niz aktivnosti u sprječavanju takvog ponašanja građana, iznos koji se iz gradskog proračuna troši na cijeli niz drugih aktivnosti kojima se nastoji uvesti red u odlaganje otpada, značajno je i veći.

A na kojim se to lokacijama prošle godine protupravno odlagao otpad? Popis je podugačak, a na njemu se nalaze i javne površine i privatna zemljišta. Veći dio otpada s tih lokacija u potpunosti je uklonjen, dio djelomično, a neke lokacije još čekaju uklanjanje različitog otpada. Popis je dio godišnjeg izvješća i na njemu nema manjih, povremenih odlagališta, koja redovno uklanjanju djelatnici tvrtke Zeleno i modro te Vlastitog komunalnog pogona.

U Sućurcu su tako u potpunosti uklonjene olupine automobila uz Cestu dr. Franje Tuđmana te na gradskom zemljištu u ulici Put Dragočeva, kao i drvena građa i namještaj na zemljištu Hrvatskih šuma na Rimskom putu te građevinski otpad na Putu groblja. Na zemljištu u ulici Krtine djelomično su uklonjene olupine autombila, kao i građevinski otpad u sućuračkom Gaju te željezno-drvena građa u Putu kave. Olupine automobila na jednom od privatnih zemljišta u ulici Put Dragočeva još čekaju na početak uklanjanja.
Poduži popis nelegalnih deponija je i u Novom, gdje su prošle godine s nekoliko lokacija uklonjene olupine automobila, između ostalog, uz Cestu Ivana Pavla II, Put Umca i Put Žestinja, a na tim lokacijama uklanjan je u potpunosti ili djelomično i različiti građevinski otpad.
Put Malačke i Radun u Starom također su lokacije na kojima se ilegalno odlaže otpad, a s privatnih gradskih i državnih zemljišta na tim područjima također su u potpunosti ili djelomično uklanjanje olupine vozila i građevinski otpad, a dio odlagališta sanirat će se uskoro. Uklanjanje čeka i deponij drvene građe, plastike i željeza na privatnom vlasništvu u ulici Sv. Felicija.
Olupine automobila uglavnom su uklonjene s privatnih zemljišta uz Cestu Ivana Pavla II u Kambelovcu, a deponija olupina, građevinskog materijala i različite odbačene građe ne nedostaje ni u Gomilici, Lukšiću i Štafiliću.

Grad Kaštela ima obvezu sprječavanja protupravnog odlaganja otpada u okoliš, zbog čega od prošle godine radi na projektu postavljanja video nadzora, koji se, zbog koronakrize ponešto odužio, ali video nadzor na kaštelanske lokacije, kako je najavio gradonačelnik Denis Ivanović, uskoro stiže.
Ujedno, u borbi protiv ovakvog odlaganja Grad Kaštela provodi učestale kontrole, postavlja znakove upozorenja i provodi druge različite mjere u sprječavanju nezakonitog ponašanja, a svakako ne treba zaboraviti ni značajne iznose koji su predviđeni kao kazna za odlaganja otpada protivno zakonskim propisima.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij