hren
 

OBAVIJEST MASLINARIMA
Na opažačkih lokalitetima u Splitsko-dalmatinskoj te Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježena je visoka populacija 1. generacije maslinine muhe, Bactrocera oleae te su iz tog razloga stručnjaci uputili upozorenje i preporuke maslinarima na području ove dvije županije.

Kako se navodi, razloga za veliki broj štetnika je nekoliko, od neobranih maslina  prošle godine, preko ekstremno tople zime zbog čega su pronalaženi odrasli oblici maslinine muhe, a brojnosti štetnika pogodovale su i vremenske prilike kroz svibanj i lipanj s čestim kratkotrajnim oborinama i izostankom visokih temperatura, što je dodatno stvorilo povoljne  uvjete za razvoj  maslinine muhe. 

Obzirom na visoku brojnost odraslih jedinki, može se očekivati izraženija pojava „patule“ na plodovima kao posljedica prisustva maslinine muhe. Plodovi zaraženi gljivicom, uzročnikom „patule“ otpadaju i uzrokuju direktnu štetu, navode stručnjaci.

- Preporučujemo započeti s primjenom preventivnih mjera zaštite mamcima uvažavajući nove spoznaje i promjene koje su se dogodile kroz prethodno razdoblje u zaštiti maslina.

Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe  (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske, dobiveni su sljedeći rezultati

GRUPA INSEKTICIDA

AKTIVNA TVAR

PRIPRAVCI

NAPOMENA

ORGANOFOSFORNI ( OP)

DIMETOAT

CALINOGOR

Učinkoviti, ali sredstvima je ukinuta/istekla registracija.

Krajnji rok  30.04.2020.-prodaja zaliha

30.06.2020.-primjena zaliha

CHROMGOR

PERFEKTHION

ROGOR 40

FOSMET

IMIDAN 50 WG

UČINKOVIT

PIRETROIDI(P)

DELTRAMETRIN

DECIS 2,5 EC

IMAJU DOZVOLU,

ALI NISU UČINKOVITI U SUZBIJANJU MASLININE MUHE

DECIS 100 EC

DEMETRINA 25 EC

POLECI PLUS

ROTOR SUPER

SCATTO

ECO-TRAP

NATURALITI

SPINOSAD

SUCCESS BAIT

UČINKOVIT

 

Maslinarima preporučujemo primjenu metode zatrovanih mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod.

Kao gotovi mamac može se koristiti ekološki prihvatljivi pripravak Success bait (spinosad sa atraktantom).Uz mamce može se također  primijeniti kaolin koji stvara fizičku prepreku za polaganje jajašaca maslinine muhe.

Osim Success baita mogu se pripremiti mamci od Buminala i  učinkovitih insekticida dozvoljenih za suzbijanje maslinine muhe, s kojim se tretira jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak 1-2 dcl škropiva ili se pune u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi.

Zbog raznovrsnosti terena i postojanja mikrolokaliteta u kojim brojnost može odstupati od praćenih lokaliteta svakako savjetujemo maslinarima da prate populaciju maslinine muhe žutim ljepljivim pločama (prag štetnosti  2- 3 ženke po žutoj ljepljivoj ploči/tjedno).

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način – preporuke su dipl.ing.agr. Silvije Marušić i dipl.ing.agr. Ivane Tomac _ Talajić iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij