hren
 

TVRTKA „ERICSSON SERVISI“ PREMA NALOGU INVESTITORA OBAVILA RADOVE
Prošloga tjedna velika uzbuna se digla oko postavljanja baznih stanica na zgradu Hrvatske pošte u Kaštel Starom. Kako smo već pisali, tom prilikom interverinarali su i komunalni redari koji postupaju po Zakonu o građevinskoj inspekciji te su isti odredili mjeru obustave radova na postavljanju bazne stanice Hrvatskog Telekoma. Unatoč tome, bazne stanice su postavljene, a naručitelj radova tvrdi da su postavljeni u skladu s propisima.

Postavljanje bazne stanice Hrvatskog Telekoma prošlog tjedna u Ulici Grgura Ninskog u Kaštel Starom na zgradi Hrvatske pošte izvršeno je u skladu sa svim propisanim zakonskim obavezama, što su potvrdile i građevinska i sanitarna inspekcija koje su napravile uvid na terenu, tvrde iz Hrvatskog Telekoma koji su odgovorili na naš upit o postavljanju baznih stanica.

- Prema trenutno važećoj regulativi koja uređuje gradnju, građevine mobilne elektroničke komunikacijske infrastrukture, odnosno bazne stanice grade se temeljem glavnog projekta bez građevinske dozvole u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima – navode iz HT i dalje pojašnjavaju.

- Glavni projekt mora sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima, kao i posebne uvjete koji prethode izdavanju potvrda. Također, prilikom projektiranja i gradnje baznih stanica investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi isključivo ako je to dozvoljeno prostornim planom – zaključuje teleoperater.

Posao postavljanja baznih stanica odradila je tvrtka Ericsson Nikola Tesla servisi, a i prema njihovim riječima sve je bilo u skladu s važećim propisima.

- Možemo samo potvrditi da su Ericsson Nikola Tesla Servisi, u ulozi podizvoditelja, prema nalogu investitora te u skladu s važećim propisima i situacijom na terenu, obavili radove na predmetnoj lokaciji poštujući sva pravila struke – iz navedene tvrtke su odgovorili na naš upit.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij