hren
 

NADZOR ĆE PROVODITI KOMUNALNI REDARI
Odluka kojom  se privremeno zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Kaštela, a koju je prošle godine usvojilo Gradsko vijeće te se primjenjuje od 1. siječnja ove godine, na snazi će biti i ove turističke sezone.

- Područje i razdoblje kalendarske godine primjene zabrane i izvođenja radova je cijelo područje Grada Kaštela ukoliko se radovi trebaju izvoditi na objektu ili zemljištu u razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza 2020. godine - stoji na stranicama Grada Kaštela.

U razdoblju od 15. lipnja do 14. srpnja 2020. godine i u razdoblju od 16. kolovoza do 15. rujna 2020. godine područje primjene zabrane izvođenja radova je cijelo područje Grada Kaštela ukoliko se radovi trebaju izvoditi na objektu ili zemljištu čiji se rub nalazi na udaljenosti manjoj od 100 metara od objekta u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost. Udaljenost od 100 metara mjeri se u zračnoj liniji od objekta u izgradnji do objekta u kojem se obavljaju navedene djelatnosti. Vrijeme trajanja zabrane izvođenja radova je u vremenu od 0 do 24 sata. pojašnjavaju iz Grada.

Zabrani ne podliježu radovi koji se odnose na objekte od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te  radove na uklanjanju građevina na osnovu službenih rješenja. Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo Grada Kaštela.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij