hren

PROMJENE U POSTUPANJIMA U DJEČJIM VRTIĆIMA I NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNIH ŠKOLA
Najnovijim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rad vrtića te nižih razreda osnovnih škola u vrijeme trajanja epidemije, ponešto se mijenjaju načini i uvjeti održavanja nastave te rada u dječjim vrtićima u odnosu na protekla dva tjedna, od kada se ponovno krenulo s radom u ovim odgojno – obrazovnim ustanovama.

Glavne promjene dogodile su se u organizaciji rada s djecom te organizaciji prostora pa je prema novim uputama moguće organizirati rad za približno između 15 i 20 djece po odgojno-obrazovnoj skupini, no naglašeno je da pri tome ne znači da je 20 djece maksimalan broj po skupini.

Kod većih skupina djece treba razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine kao i mogućnost razdvajanja djece u dvije skupine ili osnivanje nove skupine jer je neophodno omogućiti uključivanje sve djece. Potrebno je, koliko je to moguće, smanjiti bliski kontak djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom te roditeljima i djelatnicima ustanove. Jedna odgojno – obrazovna skupina boravi u jednom prostoru, a preporuka je da se sa djecom što više vremena provodi na otvorenom. Krevetići za odmor, stolovi za jelo i igru te učeničke klupe moraju biti razmaknute na približno 1,5 metar, odnosno na što veću udaljenost u prostoriji, ali tako da ipak sva djeca mogu biti uključena. Stručnjaci ne preporučuju održavanje nastave tjelesnog odgoja u zatvorenim prostorima.

Nove upute donose i cijeli niz drugih odredbi, od načina dovođenja djece u vrtić ili školu, ponašanja kod dolaska i odlaska, preko održavanja higijene i provođenja dezinfekcije, do načina komunikacije i održavanja opreme.
U uputama je također naveden i postupak kod sumnje na prisutnost koronavirusa, kao i uključivanje u rad ustanova i način rada s djecom s poteškoćama u razvoju.

Treba naglasiti, da za razliku od prakse proteklih tjedana, sada se ne preporučuje uzimanje izjave od roditelja radi uključivanja djeteta u ustanovu, već roditeljima treba omogućiti naknadno uključivanje djeteta u vrtić i školu. 

UPUTE ZA RAD U VRTIĆIMA I NIŽIM RAZREDIMA


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij