hren

ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM
Dječji vrtić Kaštela kreće sa upisima djece u jaslične i vrtićke programe od 13. svibnja do 1. lipnja i to isključivo elektroničkim putem. Upis djece vršit će se za programe jaslica za djecu od navršene jedne godine života, 10-satni redovni program, 6-satni redovni jutarnji program te redovni 6-satni poslijepodnevni program.

Zahtjevi za upis zaprimat će se putem aplikacije e-upisi koja se nalazi na web stranici DV Kaštela. Uz ispunjeni zahtjev i upitnik za roditelje potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane ili fotografirane dokumente, rodni list djeteta, dokaz o prebivalištu oba roditelja, odnosno preslik osobnih iskaznica oba roditelja.

Roditelji ili staratelji zahtjevu trebaju priložiti i dodatnu dokumentaciju kojom dokazuju pravo na prednost pri upisu.
Za djecu zaposlenih roditelja i zaposlenih samohranih roditelja potrebno je dostaviti
- potvrdu o radnom statusu roditelja, odnosno Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
- preslik rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti ( za privatne poslodavce) ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
- potvrdu visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta (za studente) ne  starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
- preslik Ugovora o radu (za pomorce), dokaz o statusu poljoprivrednika  i sl.
- rješenje HZZO-a o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust
Za djecu samohranih zaposlenih roditelja dodatno treba dostaviti dokaz o razvodu braka ili pokrenutoj brakorazvodnoj parnici, smrtni list za preminulog roditelja te rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta u slučaju kada je drugi  roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora.
Pri upisu djece s teškoćama u razvoju potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Pri upisu djece koja su u godini prije polaska u školu za priznavanje prednosti pri upisu potrebno je dostaviti preslik rodnog lista djeteta, za djecu u udomiteljskim obiteljima sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj, za djecu roditelja HRVI rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida  Domovinskog rata, za djecu u obitelji s troje ili više maloljetne djece preslike rodnih listova ostale djece te za djecu za koju se prima dječji doplatak potrebno je dostaviti preslik rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak.

Rezultati upisa bit će objavljeni 9. lipnja na oglasnim pločama svih objekata DV Kaštela i na web stranici.  Pravo žalbe bit će moguće osam dana od dana oglašavanja rezultata upisa s listom prvenstva, odnosno od 10  do 17. lipnja. Prigovor će se podnositi Upravnom vijeću DV Kaštela isključivo elektronički, putem aplikacije E-upisi koji su roditelji, odnosno skrbnici koristili prilikom upisa.

Potpuni tekst oglasa o provođenju postupka upisa djece u DV Kaštela, možete vidjeti OVDJE
Zahtjev za upis možete skinuti OVDJE
Upitnik se nalazi OVDJE


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij