hren

GRAĐANI SAMI SKRBE O SVOM ZELENOM OTPADU
U vikendu pred nama dio Kaštelana uhvatit će se u koštac s različitim poljoprivrednim poslovima, u kojima kao nusprodukt nastaje poprilična količina biljnog otpada. Gdje s tim biljnim otpadom, koji Kaštelani često spaljuju, s obzirom na odluku Županijskog vatrogasnog zapovjedništva o zabrani paljenja na otvorenom od prije nekoliko dana te lošu praksu koja je i prošlog vikenda rezultirala velikim požarima na desetak lokacija u Hrvatskoj, pitali smo nadležne.

U tvrtki Zeleno i modro kazali su nam kako za sada ne odvoze biljni otpad s poljoprivrednih površina, a u Vlastitom pogonu Grada Kaštela, koji skrbe o biljnom otpadu s javnih površina,  svim sugrađanima savjetovali su kompostiranje.

- Dobra poljoprivredna praksa preporuča kompostiranje i razlaganje biljnog materijala te njegovo ponovno korištenje na zemljištima gdje je nastalo, radi očuvanja humusnog sloja tla i opće kondicije poljoprivrednog tla.
Kompostiranjem biljnog materijala obogaćujemo vlastite poljoprivredne površine, popravljamo strukturu tla i nemamo, bilo privatne, bilo javne troškove odvoza, manipulacije i deponiranja biljnog materijala te zauzimanja prostora u deponijima.

Napominjemo da je Vlastiti komunalni pogon služba Grada Kaštela koja obavlja poslove održavanja gradske imovine, javnih površina, parkova, plaža, javne rasvjete i groblja. Vlastiti pogon nije tvrtka te ne smije davati ni naplaćivati usluge na tržištu bilo pojedincima bilo tvrtkama ili obrtima. Iz ovih razloga, prikupljanje zelenog otpada iz privatnih vrtova i polja nije i ne smije biti obveza Vlastitog pogona.

Zeleni materijal iz vrtova, polja, vinograda i maslinika je nusprodukt gospodarske djelatnosti vlasnika zemljišta i ukoliko ga vlasnik tretira kao otpad podliježe naplati usluge i zbrinjavanja.
Da bismo izbjegli, bilo privatne, bilo javne troškove zbrinjavanja zelene mase s poljoprivrednog zemljišta, svim sugrađanima preporučujemo kompostiranje kao uspješno i praktično rješenje – naveo je u svom odgovoru upravitelj Vlastitog pogona Ivan Čagalj.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij