hren
 

Splitski Promet dodatno je korigirao polaske autobusnih linija na svom području. Uvedeni su novi termini polazaka autobusa. Detalje pogledajte u nastavku…

Linija 1

TROGIR – SPLIT (Lovrinac)

Trogir (Kolodvor) – Stara kaštelanska cesta – Širina – Domovinskog rata – Općina – Tržnica – Poljička (bolnice) – Lovrinac
U povratku s Lovrinca istom trasom u obrnutom smjeru

Iz Trogira polasci u 6.00, 7.00, 16.00 i 18.00 sati

Iz Splita (Lovrinac) polasci u 7.00, 15.00, 17.00 i 19.00 sati

Linija 2

OMIŠ – SPLIT (Ravne njive)

Omiš (Ravnički most) – Dugi rat – Podstrana – Poljička (bolnice) – Tržnica – Općina – Domovinskog rata – Ravne njive (Kaufland)
U povratku s Ravnih njiva istom trasom u obrnutom smjeru

Iz Omiša polasci u 6.00 i 7.00 i 18.00 sati

Iz Splita (Ravne njive) polasci u 7.00, 15.00, 17.00 i 19.00 sati

Linija 3

SINJ – SPLIT (Lovrinac)

Sinj – Dugopolje – Stara Kliška cesta – Solin širina – Domovinskog rata - Općina – Tržnica - Poljička (bolnice) –– Lovrinac
U povratku s Lovrinca istom trasom u obrnutom smjeru

Iz Sinja polasci u 6.00 i 7.00 sati

Iz Splita (Lovrinac) polasci u 7.00, 15.00, 17.00 i 19.00 sati

Linija 4

SOLIN – SPLIT (Lovrinac)

Solin (Bunje) – Don Frane Bulića - Širina – Domovinskog rata – Općina – Tržnica – Poljička (bolnice) – Lovrinac
U povratku s Lovrinca istom trasom u obrnutom smjeru

Iz Solina polasci u 6.00 i 7.00 i 18.00 sati

Iz Splita (Lovrinac) polasci u 7.00, 15.00, 17.00 i 19.00 sati

Linija 5

CITY CENTAR – ZVONČAC

City centar – Vukovarska – Mažuranićevo šetalište – Gundulićeva – Matoševa – Zvončac (Banovina polazna stanica linije broj 8)
U povratku: Zvončac – Hrvatske mornarice – Domovinskog rata – Općina – Vukovarska – City centar

Od City centra polasci u 6.00 i 7.00 i 18.00 sati

Sa Zvončaca polasci u 7.00, 15.00, 17.00 i 19.00 sati

Linija 6

NAKLICE - ŽRNOVNICA - KOREŠNICA – SPLIT (Ravne njive)

Naklice - Žrnovnica - Korešnica - Poljička (bolnice) – Tržnica – Općina – Domovinskog rata – Ravne njive (Kaufland)
U povratku: Ravne Njive (Kaufland) - Domovinskog rata - Općina - Tržnica - Poljička (bolnice) - Korešnica - Žrnovnica - Naklice

Iz Naklica polazak u 6.00 i 18.00 sati

Iz Splita (Ravne njive) polasci u 17.00 i 19.00 sati

Linija 7

DUBRAVA - ŽRNOVNICA (PRESJEDANJE NA AUTOBUS IZ NAKLICA) - SPLIT

Dubrava - Sitno G/D - Žrnovnica (presjedanje na autobus iz Naklica) - Korešnica - Poljička (bolnice) – Tržnica – Općina – Domovinskog rata – Ravne njive (Kaufland)
U povratku: Ravne Njive (Kaufland) - Domovinskog rata - Općina - Tržnica - Poljička (bolnice) - Korešnica - Žrnovnica (presjedanje na kombi za Dubravu) - Sitno G/D - Dubrava

Iz Dubrave polazak u 5.30 sati /u Žrnovnici presjedanje na autobus iz Naklica u 06.00 sati

Iz Splita (Ravne njive) polasci u 17.00 i 19.00 sati /u Žrnovnici presjedanje na kombi prema Dubravi u 17.30 i 19.30 sati

U navedene autobuse moći ući isključivo osobe koje rade u institucijama, ustanovama i tvrtkama koje su dužne raditi sukladno Odlukama Kriznog stožera.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij