hren
 

PRISUTNOST UČENIKA NA NASTAVI PRATIT ĆE SE UZ NJIHOVE AKTIVNOSTI U „VIRITUALNOM RAZREDU“
Za sve učenike, online nastava počinje u ponedjeljak, 16. ožujka , prema rasporedu i smjenama koje je odredilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Prvi dan emitiranja nastave za osnovne škole od 1. do 4. razreda bit će preko HRT 3, pod nazivom Škola na Trećem. Za prve razrede osnovne škole nastava će se emitirati od 8 do10 sati, za druge razrede osnovne od 10 do 12.30 sati, za treće razrede od 13 do16 sati te za četvrte razrede od 16 do19 sati.

Razrednici bi trebali svaki radni dan u "virtualnim razredima" od 5. do 8. razreda u osnovnim školama i od 1. do 4. razreda u srednjim školama podsjetiti učenike na dnevni raspored i uputiti ih na sadržaje potrebne za ostvarivanje nastave taj dan.

Za učenike predmetne nastave osnovnih škola i učenike srednjih škola svaki dan će biti definiran raspored i pripremljeni sadržaji za online nastavu za osnovni paket predmeta od 4 do 5 sati na dan. Sadržaji će uključivati videosnimku predavanja, kao i dodatne radne materijale. Također, predmetni nastavnici čiji predmeti nisu pokriveni osnovnim paketom mogu organizirati nastavu u 5., odnosno 6. satu u danu.

Sportska televizija će emitirati nastavne sadržaje za predmetnu nastavu u razdoblju od 8 do 14 sati. Nastava će se održavati od tri do pet školskih sati prema rasporedu koji će se objavljivati na stranicama MZO-a, Škole za život i stranicama CARNET-a, a škole se mole da i na svojim mrežnim stranicama prenose informacije.

Prisutnost učenika na nastavi prati će se uz njihove aktivnosti u "virtualnom razredu".


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij