Predmet ovog Natječaja je iskazivanje potreba i osiguravanje financijske potpore za projekte, programe ili aktivnosti iz područja kulture u 2020.g., a temeljem Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2020.

Temeljem ovog Natječaja Županija će dodijeliti financijsku potporu za provedbu projekata, programa ili aktivnosti iz slijedećih područja iz muzejske i izdavačke djelatnosti te kao podršku kulturnim programima i aktivnostima

Za dodjelu financijske potpore programu/projektu u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od ukupno 1.970.000,00 kuna.

Najviši mogući iznos financijske potpore koji se jednom prijavitelju može dodijeliti po pojedinom programu/projektu iznosi:

- 50.000,00 kn za jedinice lokalne samouprave,
- 30.000,00 kn za proračunske korisnike drugih proračuna,
- 30.000,00 kn za ostale prijavitelje.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije i udruge, udruge građana, ustanove u kulturi, trgovačka društva i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici

Pravo podnošenja prijava nemaju prijavitelji koji nisu podnijeli/dostavili izvješće o izvršenim projektima/programima/aktivnostima podupiranim/sufinanciranim iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u prethodnim godinama niti ispunili ugovorne obveze prema Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Na Natječaj se ne mogu prijaviti ni udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija, strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije vezan uz područje kulture, prijavitelji koji su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora, prijavitelji koji imaju dugovanja s osnove javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju, prijavitelji koji su u stečaju te prijavitelji protiv kojih se vodi kazneni postupak.

Kriterij za odabir projekta/programa/aktivnosti, mogući iznosi financijske potpore, modeli plaćanja i ostale odredbe bitne za prijavu projekta/programa/aktivnosti sadržane su u dokumentaciji za provedbu Natječaja.

Prijave se unose na odgovarajućoj/propisanoj elektronskoj prijavnici te se dostavljaju sa svim priloženim propisanim obrascima.

Prijave programa ili projekta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
Domovinskog rata 2, 21 000 Split,

s naznakom:

„Natječaj za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture u 2020. godini“

ili se predaju neposredno u pisarnici Županije, na adresi: Domovinskog rata 2, Split.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave, a svu natječajnu dokumentaciju i podrobnije upute možete preuzeti OVDJE

Izvor: Dalmacija.hr


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno