hren
 

Predmet Natječaja za financiranje projekata udruga  i turističkih zajednica  iz područja razvoja i promoviranja turizma Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini je dodijela bespovratnih sredstava za projekte i manifestacije iz područja razvoja i promoviranja turizma .

Cilj ovog Natječaja jest osnažiti suradnju Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Županija) s udrugama i turističkim zajednicama u provedbi razvoja i valorizacije turizma na području Splitsko – dalmatinske županije .

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge (i lokalne turističke zajednice) kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje profita, koje djeluju sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14. 70/17) iZakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom te udrugekoje su ispunile ugovorne obveze prema Splitsko-dalmatinskoj županiji, čiji je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja područje Županije  ili ostvaruje projekt kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi stanovnika Županije , osim iznimno u slučajevima iz članka 3. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko –dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 147/15 ).

Prijave se mogu dostaviti na dva načina:
1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO
(Prijava za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz područja razvoja i promoviranja turizma
Splitsko-dalmatinske županije)
Domovinskog rata 2,  21 000  Split
ili
osobnom dostavom preko pisarnice Splitsko-dalmatinske županije na adresi
Domovinskog rata 2, 21 000  Split

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij